Suomen Kipu ry lähetti jäsenrekisterissä oleville vuosina 2008 ja 2011 kyselyn, jolla kartoitettiin kroonisen kivun kanssa elävien tilannetta. Kyselyssä tiedusteltiin perustietojen lisäksi, hoidosta, kuntoutuksesta ja tukitoimista. Tuloksia käytettiin kipuasiasta tiedottamiseen niin medialle, rahoittajille kuin päättäjille.

On jälleen aika uusia kysely, mutta tällä kertaa se on suunnattu kaikille ja toteutetaan sähköisessä muodossa. Kysymyksiin vastataan nimettömänä. Kysymykset ovat suurilta osin samat kuin aiemmissa kyselyissä, mutta mukana on myös muutama lisäkysymys.

Suomen Kipu ry on mukana Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntiatyöryhmässä, jonka tehtävänä on laatia kansalliset ohjeet kroonisen kivun hoitoon ja vastauksia käytetään myös työryhmän tukena.

Kiitos osallistumisestasi. Vastaaminen on tärkeää, sillä mitä enemmän saamme vastauksia, sitä laajempaa ja todenmukaisista aineisto on.

Siirry kipukyselyyn tästä