Sosiaali- ja terveysministeriö asetti joulukuussa 2013 asiantuntijaryhmän laatimaan kansallisen suunnitelman kroonisen ja syövän aiheuttaman kivun hoidon kehittämiseksi. Suunnittelua varten työryhmä kartoittaa kroonisen kivun hoidon saatavuutta ja toimivuutta myös potilasnäkökulmasta.

Kipukysely 2014 tarkoitettu henkilöille, joiden kipu on kroonistunut. Eri lähteiden mukaan kipu katsotaan kroonistuneen silloin, kun se on kestänyt yli kolme kuukautta tai ylittänyt kudosvaurion normaalin paranemisajan.

Kyselyssä selvitetään kroonisen kivun kanssa elävien yleistä elämäntilannetta, hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä, sekä kokemuksia omasta avun saamisesta ja vertaistuesta. Kyselyyn vastaaminen on nimetöntä, eikä kyselyssä kerätä yksilöitävissä olevaa tietoa vastaajista. Kipukyselyn tuloksia käytetään työryhmän hyväksi ja kysely on osa kokonaisuutta, jolla kehitetään kroonisen ja syövän aiheuttaman kivun hoitoa suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän kaikilla tasoilla.

Kyselystä vastaa asiantuntijaryhmän potilasjärjestöedustaja, Suomen Kipu ry.

Mikäli asia vaikuttaa tutulta, se johtuu siitä että jo vuoden alussa yhdistyksen sivuilla julkaistiin kipukysely, jonka avulla kerättiin tietoa liittyen krooniseen kipuun ja kivunhoitoon. Kyselyssä oli mukana useita yhdistykseen liittyviä kysymyksiä ja paljon sanallisia vastausmahdollisuuksia.

Tuloksia oli tarkoitus käyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmän toiminnassa, mutta vastausten käsittelyssä tuli esiin niin monta ongelmaa, että tarvittiin luoda kysely uudestaan. Nyt osa kysymyksistä on yksilöity tarkemmin, eikä mukana ole järjestön toimintaan liittyviä kysymyksiä.

Ilman järjestökysymyksiä kipukysely voidaan julkaista myös muiden potilas- ja sairausjärjestöjen sivuilla ja sillä tavalla saada vastauspohjaa laajemmaksi. Mitä enemmän vastauksia saadaan, sitä totuudenmukaisempia tilastoista tulee.

On tärkeää, että kyselyssä tulee esille myös vaikeasta kroonisesta kivusta kärsivien ääni. Kiitos että jaksatte vastata kysymyksiin vielä kerran.

Klikkaa tästä kipukyselyyn

Kiitos osallistumisestasi.