Suomen Kipu ry on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle lääkkeen määräämisestä annetun asetuksen muutosesitykseen.

Lausunto (pdf)