Suomen Kipu ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen lauantaina 21.3.2015 klo 14.00 Hotelli Juliaan, osoite Eerikinkatu 4, 20100 Turku.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä seuraavan toimintavuoden jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
 9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevin ja eronneiden tilalle
 10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon
 11. Päätetään yhdistyksen kokouksen julkaisemistavasta sääntöjen 9 §;n rajoissa ja mahdollisesta kokouskutsulehdestä
 12. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.
 13. Muuna asiana hallitus tuo päätettäväksi alustavan toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2016.

Sääntöjen mukaan 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, perhejäsenillä ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus yhdistyksen kokouksessa, mikäli hänellä ei ole maksamattomia tai erääntyneitä jäsenmaksuja yhdistykselle.

 

Tervetuloa!

Hallitus

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Liisa Sahi, liisa.sahi(at)suomenkipu.fi