Liisa Mikkonen Pain Alliance Europe (PAE) varapuheenjohtajaksi

Pain Alliance Europe on Suomen Kipu ry:n eurooppalainen kattojärjestö, johon kuuluu 30 potilasjärjestöä 15:sta eri maasta. Yhdistys edustaa 400 000 eurooppalaista kipupotilasta.

Sairastuminen krooniseen kipuun on monille henkilökohtainen tragedia, niin terveyden kuin taloudellisen menetyksen kautta. Kun yksilöitä on paljon, vaikuttaa krooninen kipu myös kansantaloudellisesti, työvoiman menetyksenä ja sairauskulujen kasvuna.

Eurooppalaisten kipujärjestöjen kattojärjestö syntyi tarpeesta. Joka viides eurooppalainen[i], 80 miljoonaa ihmistä, kärsii kroonisesta kivusta ja vain puolet heistä on jonkinlaisen hoidon parissa. Näistä henkilöistä 21 % ei pysty tekemään ollenkaan töitä ja työhön kykenevistä 61 % (38 miljoonaa) kertoi kivun vaikuttaneen suoraan heidän asemaansa. Krooniseen kipuun liittyvien terveydenhuollon kulujen ja tuottavuuden menetys arvioidaan olevan 3-10 % Euroopan bruttokansantuotteesta[ii].

Pain Alliance Europe ajaa kaikkien eurooppalaisten kipupotilaiden asiaa:

Missio: Parantaa kipukroonikoiden elämänlaatua ja tuoda heidän ääni kuuluviin EU-tasolla.

Tavoitteet: Lisätä päättäjien, poliitikkojen, terveydenhuollon, tiedemiesten ja tutkijoiden ymmärrystä siitä, kuinka moni Euroopassa kärsii kroonisesta kivusta.

Painopiste: Kroonisesta kivusta kärsivien elämänlaadun parantaminen tarkoittaa sitä, että heille annetaan oikeus valita parhaat mahdolliset ratkaisut ja mahdollistetaan eläminen heidän omien toiveiden ja ehtojen perusteella. PAE:n pyrkimys on edistää kroonisen kivun tuntemista ja pyrkiä saavuttamaan Euroopan laajuinen toimintatapa kivun hoitamiseen ja vähentää kivun negatiivista vaikutusta kaikilla yhteiskunnan alueilla.

PAE:n hallitus koostuu eri puolilta Eurooppaa olevista edustajista:

  • PRESIDENT: Joop van Griensven, The Netherlands
  • VICE-PRESIDENT: Liisa Mikkonen, Finland
  • TREASURER: Viorica Cursaru, Romania
  • SECRETARY GENERAL: Marian Nicholson, UK
  • Mariano Votta, Italy
  • Maria Soledad Garcia Penalta, Spain
  • Hilda Wieberneit, The Netherlands

Laaja yhteistyö ja vaikuttaminen ovat ainoa keino kipukroonikoiden ja heidän läheisten tilanteen parantamiseen. Vaikuttaminen luo positiivisen oravanpyörän. Mitä tunnetummaksi Pain Alliance Europe tulee, sitä enemmän vaikutusta kannanotoilla ja lausunnoilla on. Tämä taas lisää yhteistyökumppaneiden määrää ja tuo yhä enemmän tunnettuutta.

PAE on ollut olemassa vasta kolme vuotta, mutta jo lyhyessä ajassa mukaan on lähtenyt päättäjiä niin EU kuin kansalliselta tasolta. Sairauksien hoito ja ennaltaehkäiseminen vaativat päättäjiltä uusia lakeja ja asetuksia, sekä varoja terveydenhuoltoon. Mitä enemmän asiantuntijoita ja lakien säätäjiä on mukana, sitä paremmin Pain Alliance Europe pystyy tekemään työtä kroonisen kivun kanssa elävien tilanteen parantamiseksi.

 

[i] Breivik H, et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2012;16:289-99

[ii] Gustavsson A, et al. Socio-economic burden of patients with a diagnosis related to chronic pain – Register data of 840,000 Swedish patients. Eur J Pain 2012;16:289–99