Helsingin Sanomat 19.6.2014

Akuutin ja kroonistuneen kivun hoitaminen eri asioita

Kipulääkkeiden aiheuttama riippuvuus on noussut juhannusviikolla esille julkisuudessa (hs.fi 16.6.). Uutisessa on hieman harhaanjohtavasti käsitelty akuuttia ja kroonista kipua täysin samana asiana. Akuutti kipu hoitamattomana johtaa kivun kroonistumiseen ja tämän vuoksi akuutin kivun tehokas hoito onkin erittäin tärkeää.

Akuutilla kivulla tarkoitetaan esimerkiksi leikkauksen jälkeistä kipua. Kivunlievityksellä helpotetaan palautumista ja mahdollistetaan varhainen kuntoutus.

Kroonistunutta eli jatkuvaa kipua voidaan yrittää helpottaa useilla tavoilla. Erityisesti voimakkaassa kroonisessa kivussa lääkehoito on välttämätöntä, vaikka vahvakaan lääkitys ei poista kipua kokonaan.

Lääkeriippuvuus voi olla luonteeltaan psykologista tai fysiologista. Fysiologisessa riippuvuudessa henkilö tottuu käyttämänsä lääkkeen vahvuuteen eli syntyy toleranssi ja annoskokoa tulee nostaa. Tämä on hankalaa erityisesti niillä kipukroonikoilla, joiden elimistö kehittää helposti toleranssia eri lääkkeille.

Psykologisessa riippuvuudessa on kyse siitä, että jokin aine tuottaa henkilölle mielihyvää, euforiaa. Tällaisia aineita ovat muun muassa huumausaineet ja jotkut lääkkeet väärin käytettyinä. Kipukroonikot käyttävät lääkkeitä lievittämään sietämättömiä kipuja, eivätkä saavuta euforista tilaa. Näin annoskokojen pienentäminen tai kipulääkkeen lopettaminen esimerkiksi lääkevaihdon yhteydessä on mahdollista.

Kipukroonikoiden kivun hoito kuuluu hoitosuositusten mukaan erikoissairaanhoidon piiriin. Näin ollen lääkitykset pitää suunnitella erikoissairaanhoidossa. Hoitovastuun siirtyessä perusterveydenhuoltoon samaa hoitolinjausta on edelleen jatkettava. Hoidon muuttamisesta tulee aina konsultoida erikoissairaanhoitoa. Jäsenistöltä saamamme palautteen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että perusterveydenhuollossa muutetaan tai lopetetaan kipulääkityksiä ilman asianmukaista konsultointia erikoissairaanhoitoon.

Lääkkeiden lisäksi kuntoutus, fysioterapia, psykoterapia ja muut erilaiset hoitomuodot ovat keskeisessä asemassa kipupotilaan elämänlaadun ja toimintakyvyn säilyttämisessä. Kipua ei pidä koskaan vähätellä.

Liisa Sahi
Suomen Kipu ry, puheenjohtaja