Suomen Kipu ry:n kannanotto kipulääkärien määrän riittämättömyydestä 29.6.2015

Kipulääkäreiden määrän romahtaminen on estettävä

Kivunhoitoon erikoistuneiden lääkärien määrän on arvioitu putoavan alle puoleen nykyisestä lähimmän kymmenen vuoden aikana. Nykyisin toimivista 140 kipulääkäristä noin 100 on eläköitymässä. Kivunhoitoon erikoistuvien lääkärien määrä ei korvaa tätä poistumaa.

Lähes miljoona suomalaista kärsii tälläkin hetkellä kroonistuneesta kivusta ja heistä noin 300 000 invalidisoivasta kivusta. Kivun aiheuttajaa ei kyetä aina poistamaan, joten erilaisilla kivunhoidon keinoilla pitää taata mahdollisimman hyvä elämä myös kipukroonikoille.

Kivunhoito vaatii kivun syiden tunnistamista, kivunhoitomenetelmien osaamista ja potilaan kuuntelua. Oikean lääkeyhdistelmän löytämiseen saattaa kulua vuosia.

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi kipu on myös kansantaloudellinen ongelma. Huonosti tunnistettuna ja hoidettuna akuuttikin kipu voi kroonistua ja aiheuttaa yhteiskunnalle niin verotulojen vähennyksiä kuin myös terveydenhoitokulujen ja tulonsiirtojen kasvua. Kipupotilaiden määrän voidaan ennakoida kasvavan myös tulevaisuudessa.

Kivunhoito on erikoissairaanhoitoa. Moni kroonisesta kivun kärsivä ei pääse erikoissairaanhoidon piiriin. Tulevaisuus näyttää entistä synkemmältä, ellei muutosta saada aikaan välittömästi. Kivunhoitoon erikoistutaan vasta kun on hankittu erikoislääkärin pätevyys. Näyttää siltä, että tie on liian pitkä entistä useammalle erikoislääkärille.

Kipulääkäreiksi erikoistuvien määrä tulee kääntää kasvuun.

Suomen Kipu ry vaatii, että kivunhoidon erikoistumisopintojen tärkeyttä painotetaan jo opiskeluvaiheessa. Lisäksi edellytämme, että ryhdytään valmistelemaan nykyistä nopeampaa reittiä kivunhoitoon erikoistumiselle.

 

Logo_SK_tarkka_reunaton_pienikokoinen

 

Kipulääkäreiden määrän romahtaminen estettävä Suomen Kipu ry 29062015 (.pdf)

Yhteystiedot:
puheenjohtaja                Liisa Sahi puh +358 44 545 1142    liisa.sahi@suomenkipu.fi
Järjestökoordinaattori Kaisa Hirn puh +358 45 129 0707  toimisto@suomenkipu.fi