Kipupotilaiden lääkitys sairaalahoidossa

Kipupotilaat joutuvat elämään koko ajan huomattavan, jopa äärimmäisen kärsimyksen keskellä. Lääkäreiden eettisissä ohjeissa sanotaan, että lääkärin velvollisuutena on lievittää asiakkaidensa kärsimyksiä. Niinpä kipupotilailla on oikeus hyvään kivunhoitoon.

Suomen Kipu ry on huolissaan kipupotilaiden lääkityksen toteutumisesta sairaalahoidossa. Monilla kipupotilailla on käytössään voimakas kipulääkitys, jotta he selviytyisivät edes arjen välttämättömimmistä toimista. Useissa hoitoyksiköissä on tullut esiin runsaasti tapauksia, joissa kipupotilaat eivät ole saaneet kipulääkkeitään mm. kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä eivätkä niiden jälkeen.

Verenpainelääkkeet jaetaan automaattisesti korkeasta verenpaineesta kärsiville, samoin diabetespotilas saa omat lääkkeensä. Kipupotilas sairastaa kipua, johon hänellä on oma, useimmiten kipupolilla määrätty lääkityksensä. Silti monelle potilaalle määrätään toimenpiteen jälkeen vain esim. Buranaa. Miksi asiantuntijoiden kanssa rakennettuun kipulääkitykseen suhtauduttaisiin eri tavalla kuin muiden sairauksien lääkitykseen? Kipupotilas tarvitsee leikkauskivunhoidon lisäksi omat normaalit tablettinsa.

Joissakin tilanteissa potilas on joutunut pyytämään omaisia tuomaan omat lääkkeensä sairaalaan. Me Suomen Kipu ry:ssä ymmärrämme, että kyseinen toimintatapa on kestämätön, koska hoitohenkilökunnalla täytyy aina potilasturvallisuuden vuoksi olla tieto siitä, millainen lääkitys potilaalla on.

Tilanne voi olla kipupotilaan lääkityksen suhteen hyvinkin haastava. Silloin olisi syytä konsultoida anestesia- tai kivunhoitoon erikoistunutta lääkäriä toimenpiteen jälkeisen lääkityksen suhteen. Hoitohenkilökuntaa tulee myös kouluttaa näiden haastavien tilanteiden hoitamiseen. Toivomme kaikkien sairaanhoitopiirien ryhtyvän toimenpiteisiin tämän ongelman poistamiseksi.

Suomen Kipu ry

Liisa Sahi                Soile Koponen
Puheenjohtaja        Aluevastaava, Vuoden auttaja 2014
Helsinki                   Suomen Kipu ry, Jyväskylän aluejaosto

Kipupotilaiden-lääkitys-sairaalahoidossa-2015-Suomen-Kipu-ry

SuomenKipury_logo_teksti