POTILASJÄRJESTÖT: SAIRAUSLOMAPÄIVÄN KARENSSI JA OMAVASTUU KURITTAVAT PIENITULOISIA PITKÄAIKAISSAIRAITA

SOSTEn potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkoston mielestä
sairauslomapäivän karenssi ja omavastuu kurittavat työssäkäyviä
pitkäaikaissairaita ja pienituloisia. Hallitus on valmistellut
yritysten kilpailukykyä kohentavan lakipaketin. Sen osana esitetään,
että ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton ja seuraavilta
kahdeksalta päivältä työnantaja maksaisi vain 80 prosenttia
palkasta.

Tähtäimessä on heikentää sairausvakuutusta. Tämä kohdentuu
heikoimmassa asemassa oleviin pienituloisiin pitkäaikaissairaisiin.
Sairausvakuutuksen tavoitteena on ollut tasata sairaudesta johtuvaa
taloudellista epätasa-arvoa kansalaisten välillä. Karenssi ja
omavastuu lisäisivät eriarvoisuutta ja sotivat jyrkästi
tasausajattelun periaatetta vastaan.

Monien pitkäaikaissairaiden terveydentila vaihtelee: sairausloma on
välttämätön joko perussairaudesta tai muusta tilapäisestä
sairaudesta johtuen. Tilapäiset sairaudet, kuten hengitystieinfektio,
vaativat lepoa. Pitkäaikaissairaille se on erityisen tärkeää, koska
sairaana töissä sinnittely voi johtaa perussairauden pahenemiseen.
Joissakin pitkäaikaissairauksissa kipu voi kroonistua.

”Perussairauden paheneminen tai kroonistunut kipu johtaa pidempiin
sairauspoissaoloihin ja pahimmillaan sairauskierteeseen”,
POTKA-verkoston puheenjohtaja SARI TERVONEN toteaa.

Pitkäaikaissairaiden tilanne voi vaikeutua myös sairaana työpaikalle
tulevan hoitohenkilökunnan tai työtovereiden kautta, mikäli he
altistavat potilaat erilaisille sairauksille. Kenenkään työteho ei
ole sairaana sama kuin terveenä.

”Muutos tekisi hallaa monien osatyökykyisten työssäkäynnin
edellytyksille, joiden parantaminen on yksi hallituksemme
kärkihankkeista”, Tervonen sanoo.

Pitkällä aikavälillä karenssi ja omavastuu näkyvät joiltakin osin
lisämenoina sosiaaliturva- ja työkyvyttömyysmenossa heikentyvän
taloudellisen toimeentulon ja lisääntyvän eläköitymisen vuoksi.
Pitkäaikaissairaiden kokonaistilannetta kurjistavat muutkin hallituksen
tekemät leikkaukset. Lääke- ja matkakorvauksia ollaan
heikentämässä ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on jo päätetty
nostaa noin kolmanneksella. Kokonaisarviointi päätösten vaikutuksista
pitkäaikaissairaille on jäänyt tekemättä.

LISÄTIETOJA

Puheenjohtaja Sari Tervonen, SOSTEn Potilas- ja
kansanterveysjärjestöjen verkosto POTKA,
puh. 050 368 4554

Pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287

 

http://www.soste.fi/ajankohtaista/potilasjarjestot-sairauslomapaivan-karenssi-ja-omavastuu-kurittavat-pienituloisia-pitkaaikaissairaita.html