Opiskelija etsii kiputarinoita opinnäytetyöhön

Huom! Tarinoiden keräysaikaa jatkettu 18.9. saakka.

Hei!
Olen Jaana Heinonen ja opiskelen sosionomiksi Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Olen aiemmalta koulutukseltani sairaanhoitaja mutta omien terveydellisten syiden vuoksi olen uudelleenkoulutuksessa. Minun on tarkoitus valmistua sosionomiksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kesällä 2014 olin yhteydessä Suomen Kipu ry:n ja kyselin mahdollisuutta tehdä heidän kauttaan opinnäytetyötä ja sainkin sieltä tiedon, että heillä on ollut tarkoituksena kerätä kipuihmisten tarinoita kirjasen muotoon. Jotta opinnäytetyö vastaa oppilaitoksen tavoitteita, minun tulee analysoida yhtä taikka kahta tarinaa tekemäni viitekehyksen mukaan. Opinnäytetyöni tarkoitus on kerätä tietoa siitä, kuinka kipupotilas selviytyy arjessa. Millaisia haasteita, ongelmia taikka vaikeuksia heillä on mutta myös nostaa esille elämän ilonaiheita ja asioita sekä tekijöitä, jotka lisäävät arjessa selviytymistä.
Teiltä saamani tarinat tulevat siis osaksi Suomen Kipu ry:lle tekemääni kirjasta. Lisäksi yksi taikka kaksi tarinaa tulevat myös osaksi opinnäytetyötäni ja otan ennen tarinoiden käsittelyä yhteyttä niihin henkilöihin, joiden tarinoita aion käyttää osana opinnäytetyötäni. Opinnäytetyöni tullaan aikanaan julkaisemaan valtakunnallisessa Theseus-tietokannassa, jossa raportti on vapaasti kaikkien saatavilla. Loppuraportissa ei mainita nimiä tai muitakaan haastateltavia yksilöiviä tietoja ja mahdolliset suorat lainaukset tehdään tavalla, josta henkilöllisyys ei ole välittömästi tunnistettavissa. Lisäksi esittelen tutkimustulokset Mikkelin ammattikorkeakoulussa opinnäytetyöseminaarissa loppu vuonna 2016.

Kiputarinoita kerään näin ensi alkuun Suomen Kipu ry:n facebook ryhmän kautta mutta mahdollisesti myös eri paikkakunnilla kokoontuvien vertaistukiryhmien kautta.

OHJEITA TARINAN KIRJOITTAMISEEN:
– Laita tarinan alkuun tieto siitä oletko mies vai nainen sekä ikäsi.
– Kirjoita kiputarinasi omalla tyylilläsi. Pidä mielessäsi nimenomaan oma kokemuksesi. Kerro millaisia haasteita ja ongelmia kipu sinulle aiheuttaa. Kerro myös elämäsi ilonaiheista ja tekijöistä, jotka lisäävät arjessa selviytymistä.
Lähetä tarinasi minulle 18.9.-16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: jaana.heinonen@edu.mamk.fi

Jos sinulla tulee jotakin kysyttävää, ole rohkeasti yhteydessä sähköpostitse!
PALJON KIITOKSIA!