Vuoden Auttaja palkittiin I <3 me –messuilla

Teksti ja kuva: Kirsi Marjaana Räsänen

Potilas- ja sosiaaliapu ry:n puheenjohtaja Heikki Päivike äänestettiin vuoden auttajaksi viime keväänä Suomen Kipu ry:n vuosikokouksessa. Potilas- ja sosiaaliapu ry (POSA) on yhdistys, jonka keskeisin tehtävä on edunvalvontaneuvonta ja vertaistuki maallikko- ja henkilötasolla. Yhdistys on pyrkinyt vastaamaan mahdollisuuksien mukaan terveydenhuollon alati muuttuviin haasteisiin. Yhteistyö Suomen Kipu ry:n kanssa alkoi jo vuosia sitten. Tempur luovutti Päivikkeelle 2000 euron lahjakortin 21.10 Helsingin messukeskuksen mehiläispesämäisessä hulinassa.

Vuoden Auttaja 2015 palkittiin I Love Me messuilla. Kuvassa Jukka Tujunen Tempurilta ja Vuoden Auttaja Heikki Päivike
Vuoden Auttaja 2015 palkittiin I Love Me messuilla. Kuvassa Jukka Tujunen Tempurilta ja Vuoden Auttaja Heikki Päivike

Päivike on toiminut kauan potilaiden asialla ja ansainnut työllään kunnioitusta asiakkailtaan sekä sanalleen painoarvoa viranomaisten puolelta. Hän korostaa työssään kompromissien ja yhteistyön, neuvottelujen sekä yhtenevien näkökulmien löytämisen merkitystä, ilman niitä työ olisi hedelmätöntä. Palkittu totesi itse, että tämä työ, jota hän tekee, vie paljon aikaa ja voimavaroja, mutta antaa myös hyvin paljon takaisin. Työ pitää hänet liikkeessä. Päivike toimii aktiivisesti myös useissa muissa yhdistyksissä.

Palkitun mukaan hänellä on karkeasti jaoteltuna kahdenlaista asiakaskuntaa, toiset ottavat yhteyttä vain yhden asian tiimoilta, kun taas toiset tukeutuvat hänen apuunsa useamminkin.

Heikki Päivike oli luonnollisesti hyvillään saamastaan huomionosoituksesta, mutta kummasteli hieman sitä, että vain hän sai palkinnon. Hänen mielestään tehty työ on pitkälti yhteistyötä ja olisi monia muitakin ihmisiä, joiden kuuluisi olla pokkaamassa palkintoa. Päivike on kuitenkin eittämättä tehnyt tärkeää ja merkittävää työtä, joten palkittuna hän on mies paikallaan.

Aiheesta enemmän kuvin ja sanoin seuraavassa Kipupuomi –lehdessä.