Kirjoituspyyntö: Krooninen kipu hengellisenä kokemuksena

Elätkö päivittäisten kroonisten eli pitkäaikaisten kipujen kanssa (esim. CRPS, fibromyalgia, hermovauriokipu, migreeni, kudosvauriokipu tai muu krooninen kipu)? Mitä vaikutuksia kivulla on elämässäsi? Vaikuttaako se jollain tavoin hengellisyyteen ja henkisyyteen?

Kerään tutkimusaineistoa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan käytännöllisen teologian osastolle tekemääni pro gradu – tutkielmaa varten. Olen kiinnostunut siitä, miten krooninen kipu vaikuttaa hengelliseen ja henkiseen elämäkatsomukseesi ja siihen mitä ajattelet uskosta, uskonnosta ja tuonpuoleisesta todellisuudesta. Riippumatta suhteestasi uskonnollisuuteen ja riippumatta siitä, pidätkö itseäsi uskonnollisena, ateistina tai etsijänä, olen kiinnostunut kokemuksistasi.

Kirjoittaisitko minulle vapaamuotoisesti kokemuksistasi, ajatuksistasi ja tunteistasi. Kirjoituksissa toivoisin sinun erityisesti pohtivan onko jatkuva kipu ja kärsimys vaikuttanut suhteeseesi Jumalaan, hengellisyyteesi tai henkisyyteesi. Koetko esimerkiksi, että kokemallasi kivulla on jokin hengellinen tai henkinen merkitys? Entä onko uskosta ollut sinulle apua kipujen sietämisessä?

Kirjoita minulle 31.1.2017 mennessä. Mainitsethan kirjoituksessasi ikäsi, sukupuolesi sekä mahdollisen uskonnollisen yhteisön johon kuulut/kuuluit tai jonka koet/koit omaksesi.

Voit kirjoittaa nimettömästi ja vastata joko sähköpostitse tai lähettämällä perinteisen kirjeen. Mikäli vastaat maapostitse, laita kuoreen tunniste ”kirjoituspyyntö Rautiainen”. Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa valmiista pro gradu -tutkimuksesta. Pro Gradu – tutkimustani ohjaa kirkkososiologian professori, dosentti Kati Tervo-Niemelä.

Tuula Rautiainen
tuula.rautiainen@helsinki.fi
Helsingin yliopisto / Käytännöllisen teologian laitos
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto