Vakuutusoikeus mainostaa itseään omilla kotisivuillaan seuraavasti:

Vakuutusoikeus on Suomen tuomioistuinjärjestelmään kuuluva riippumaton ja puolueeton toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin

En tiedä kuka markkinoinnin tukiopetuksesta heikoin arvosanoin suoriutunut Upsalan merkonomi on tämän mainoslauseen keksinyt, mutta totuus on se että koko vakuutusoikeus on pelkkä hylkyautomaatti. Copy paste menetelmällä toimiva etuuksien säätöinstituutio.

Vakuutusoikeutta ei sido mitkään kantajan lääkärinlausunnot, jotka puoltaisivat vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärin lausunnon kumoamista. Vakuutusoikeus tekee kantajaa kuulematta omat johtopäätökset vakuutusyhtiön ja sen käyttämän vakuutuslääkärin / asiantuntijalääkärin lausuntojen perusteella. Millään todisteilla ei ole merkitystä, pääasia on vain rahan pysyminen vastaajan taskussa, oli se sitten KELA tai vakuutusyhtiö.

Jos mietitään vakuutusoikeuden lääkärijäsenten ( myös varajäsenet ) niin heidän puolueettomuus on noin 25% eli peräti 75% ko lääkärijäsenistä ja varajäsenistä on sidonnaisuuksia joko suoraan vakuutusyhtiöihin tai epäsuorasti yksityisen terveydenhuoltoyrityksen kautta.

Mitä tulee riippumattomuuteen niin vakuutusoikeus käyttää asiantuntijoinaan juuri samoja vakuutuslääkäreitä joita vakuutusyhtiöt käyttävät. Miten voi olla riippumaton erityistuomioistuin jos vakuutusyhtiö on tehnyt korvaamattomuus päätöksen vakuutuslääkäri ( A ) lausunnon perusteella, asiakas tekee valituksen muutoksenhakulautakuntaan jossa toimii pääsääntöisesti eri vakuutusyhtiön edustajia ja vakuutusyhtiömyönteisiä lääkäreitä. Muutoksenhakulautakunta katsoo, että vakuutuslääkärin ( A ) tekemä lausunto on perusteltu eikä anna aihetta muuttaa vakuutusyhtiön päätöstä?

Kuka teistä vakuutusyhtiöiden, muutoksenhakulautakuntien, KELA:n tai vakuutusoikeuden edustajista pystyy perustelemaan tämän yhtälön? Ei taida halukkaita ilmaantua.

Mutta jatketaan kuvitteellista tarinaa, joka valitettavan usein toteutuu.

Vakuutettu tekee valituksen vakuutusoikeuteen, mutta häneltä evätään suullinen käsittely eikä hän näin pääse puolustautumaan ja todistamaan vakuutuslääkärin ( A ) tekemää lausuntoa vääräksi. Vakuutusoikeus pyytää asiantuntijalausuntoa henkilöltä ( B ) joka työskentelee vakuutuslääkärinä eri yhtiön palkkalistoilla kuin vakuutuslääräri ( A ).

Vakuutusoikeus tekee päätöksen, että vakuutusyhtiön korvaamattomuuspäätös jää voimaan. Nopealla laskukaavalla vakuutusoikeuden riippumattomuus on muuttunut 100% riippuvaiseksi vakuutusyhtiön puolelle.

Tämä sama kaava toistuu poikkeuksetta kaikissa vakuutusoikeudessa käsiteltävissä asioissa, tästä kertoo ne karut tilastot jotka löytyvät vakuutusoikeuden sivuilta.

Mitä tulee suullisiin käsittelyihin, niin vakuutusoikeudessa oli vuonna 2017 yhteensä 6469 käsiteltävää asiaa ja vain kaksi suullista käsittelyä. Tämä rikkoo räikeästi kansainvälisiä ihmisoikeuksia kuten 10 artiklaa joka kuuluu näin:

10,s Artikla. Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä, tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.

Toisin sanoen, vakuutusoikeus rikkoo kansainvälisiä ihmisoikeuksia evätessään suulliset käsittelyt ja näin estää kantajaa puolustamaan itseään häntä koskevassa riita-asiassa.

Toinen mitä vakuutusoikeu rikkoo on perustuslain 6§ kohta välillinen syrjintä.

Välillinen syrjintä. Välillinen syrjintä, eli sellaiset toimenpiteet joden vaikutukset tosiasiallisesti – vakkakin välillisesti johtavat syrjivään lopputulokseen. Suosinta tai jonkin yksilön tai ryhmän asettaminen etuoikeutettuun asemaan on niin ikään kiellettyä.

Vakuutusoikeus asettaa kantajan eriarvoiseen asemaan suosiessaan vastaajaa sekä estää kantajaa saamasta häntä koskevia kielteiseen ratkaisuun johtaneita asiakirjoja julistamalla ne salaisiksi 80 vuodeksi. Tämä salaaminen tarkoittaa sitä, ettei kantaja tule hyvin todennäköisesti koskaan saamaan tietää sitä syytä mihin häntä koskeva päätös on perustunut.

Suomi on maailman ainoa maa, jossa on vakuutusoikeuden kaltainen puolueellinen oikeustoimi varmistamassa tapaturmavakuutus ja sosialivakuutus asioista tehtyjen valitusten päätymisen vastaajan hyväksi.

Vaikka tätä vakuutusoikeuden toimintaa katsoisi ihan minkä väristen lasien läpi tahansa, niin riippumatonta ja puolueetonta tuomioistuinjärjestelmää siitä ei saa mitenkään. Edes asiasta tehdyt kantelut ja kymmeniä vuosia kestäneet keskustelut eivät ole johtaneet mihinkään, tämän ovat varmistaneet aina oikeusministerin pallilla kulloinkin istuvat henkilöt.

Kun kerran Suomi haluaa olla malli maa EU:n silmissä, niin miksi tätä kansalaisten oikeuslaitosluottamusta rotan lailla nakertavaa mätäpaisetta ei saada puhkastua?

Olen tehnyt kansalaisaloitteen ( 3441 ) vakuutusoikeuden lakkauttamiseksi ja toivon että aloite kerää riittävän määrän allekirjoituksia tavoitteen saavuttamiseksi.

Jos haluat vaikuttaa, allekirjoita kansalaisaloite 3441

Justitiae partes sunt non violare homines.

Nico Ojala
Blogisti, potilasaktiivi