Kela lähettää palautekirjeen lääkäreille, jotka ovat määränneet vahvoja opioideja muille kuin syöpäpotilaille. Kelan tutkimuspäällikko Leena Saastamoinen sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 30.5.19), että ”vahvoja opioideja ei suositella minkään pitkäaikaisen kivun hoitoon”. Käypä hoito –suosituksen mukaisesti tämä väite on väärä.

Suomessa noin 4 % väestöstä kärsii kivusta, joka on invalidisoivaa. Onnekkaimmat pääsevät erikoissairaanhoidon piiriin, missä heille rakennetaan kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma. Käypä hoito –suosituksen mukaan opioideja voidaan käyttää myös muiden kuin syöpäkipujen hoitoon. ”Opioidien käyttöä pitkäaikaisen kudosvauriosta johtuvan tai neuropaattisen kivun hoidossa voidaan harkita silloin, kun kivun syy on selvä, muut hoitokeinot on riittävässä laajuudessa kokeiltu, ja ne ovat osoittautuneet tehottomiksi”. Opioidilääkitys tulee määrätä pitkässä hoitosuhteessa lääkärin valvonnassa. Toimiva lääkitys turvaa lääkkeettömät kivunhoitokeinot. Kipukroonikoiden perushoito tapahtuu perusterveydenhuollossa, missä uusitaan reseptit, seurataan kuntoa ja tarvittaessa konsultoidaan uudelleen erikoislääkäriä.

Jo ennestään kipukroonikoilla on ollut ongelmia uusia erikoislääkärien määräämiä reseptejä. Yhdysvaltojen opioidikriisin kerrotaan leviävän Suomeen, vaikka maiden terveydenhuoltojärjestelmä ja hoitokäytännöt ovat aivan erilaiset. Kelan kirje tulee nostamaan perusterveydenhuollossa lääkäreiden kynnystä uusia opioidireseptejä, vaikka lääkkeet olisi määrätty pitkässä hoitosuhteessa ja tarkasti harkiten. Kipukroonikot, jotka ovat valmiiksi kestämättömässä tilanteessa saavat kokea turhaa ylimääräistä kärsimystä. Potilaat joko jäävät ilman riittävää kivunhoitoa, tai pakotetaan hakemaan apua eri lääkäreiltä ja tämä luo kuvaa lääkkeiden perässä juoksevista väärinkäyttäjistä.

Suomen Kipu ry ja Potilas- ja sosiaaliapu ry vaativat, että Kela noudattaa käypä hoito –suositusta, eikä yritä säästää lääkekustannuksista potilaiden inhimillisen elämän kustannuksella.

Nico Ojala, puheenjohtaja Potilas- ja sosiaaliapu ry
Heikki Päivike, asiantuntija Potilas- ja sosiaaliapu ry
Liisa Jutila, varapuheenjohtaja Pain Alliance Europe
Virpi Paasisalo, puheenjohtaja Suomen Kipu ry
Kaisa Hirn, toiminnanjohtaja Suomen Kipu ry