Opinnäytetyö ”Krooninen kipupotilas terveydenhuollon asiakkaana”; vastaa kyselyyn

Joka viides suomalainen kärsii kroonisesta kivusta. Krooninen kipu luokitellaan kansansairaudeksi ja jopa 40% perusterveydenhuollon asiakaskäynneistä liittyy kivunhoitoon. Kipu on ensisijainen syy, miksi hakeudutaan terveydenhuollon vastaanotolle.

Olemme sairaanhoitajaopiskelijat Kirsi Kiiala ja Henna Piipponen Karelia-ammattikorkeakoulusta. Teemme tutkimuksellista opinnäytetyötä aiheesta ”Krooninen kipupotilas terveydenhuollon asiakkaana”. Vastaaminen tutkimukseen tapahtuu alla olevan sähköisen linkin kautta täysin anonyymisti. Voit keskeyttää kyselyyn vastaamisen aina ennen ”lähetä” – painikkeen painamista.

Vastaa kyselyyn ->

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata kroonisen kipupotilaan kokemuksia terveydenhuollon asiakkaana. Osallistumisenne on tärkeää, sillä tavoitteenamme on tuottaa tietoa kroonisesta kivusta kärsivän ihmisen kokemuksista terveydenhuollossa. Sitä kautta terveydenhuollon toimintaa voitaisiin kehittää ja saada aikaan julkista keskustelua tietoisuuden lisäämiseksi. Vastaathan kyselyyn 8.11.2019 mennessä.

Teemme yhteistyötä Suomen Kipu Ry:n kanssa, jolla on mahdollisuus käyttää opinnäytetyötämme apuvälineenä toiminnansuunnittelussa ja kehittämisessä.

Yhteystiedot:
kirsi.m.kiiala@edu.karelia.fi ja henna.piipponen@edu.karelia.fi.