Kannanotto: Lääkekannabis osana kivunhoitoa

Kansalaisaloite lakimuutoksesta kannabiksen käytön rankaisemisen poistamiseksi on menossa eduskunnan käsittelyyn. Potilasjärjestön tehtävä ei ole ottaa kantaa kannabiksen käytöstä laajemmin, mutta lääkärien tulisi voida pohtia lääkekannabista kroonisen kivun hoitomuodoksi ilman, että siitä tulee viranomaispainetta lääkärille tai potilaalle. Lääkekannabiksesta on paljon kansainvälisiä tutkimuksia, ja näitä tulisi käyttää hyväksi kansallisen kivunhoidon suunnitelmissa ja käytänteissä.

Kipukroonikoille tulee saada kaikki kivunhallintakeinot käyttöön, niin lääkkeettömät kuin tarpeelliset lääkkeelliset hoitomuodot. Kipukroonikon lääkehoito tulee suunnitella ja toteuttaa pitkäkestoisessa moniammatillisessa hoitosuhteessa potilasturvallisuuden takaamiseksi. Jos muilla hoitomuodoilla ei saavuteta riittävää vastetta, lääkekannabista tulisi voida kokeilla.

Usein viitataan lääkekannabiksen vähäiseen apuun, mutta se saattaa olla merkittävä osa kivunhoidon kokonaisuudessa. Pientäkään hoitovasteita ei saa vähätellä. Vaikka lääkekannabiksesta hyötyisivät vain yksittäiset potilaat, sen tulee olla tarvittaessa käytössä silloin, kun muut hoitokeinot eivät toimi. Yksilötasolla asia voi olla merkittävä.

Suomen Kipu ry on pitkäkestoisen kivun kanssa elävien edunvalvontajärjestö, eikä ole asiantuntija lääkehoidossa. Toivomme, että hoitoalan ammattilaiset ovat avarakatseisia eri hoitomuodoille. Potilaalla on oikeus kivunhoitoon. Riittävä kivunhoito on ihmisoikeus, ja se on kirjoitettu selvästi lakiin potilaan oikeuksista 17.8.1992/785. Lääkekannabis ei ole ratkaisu kaikkeen, mutta sen tulisi olla yksi vaihtoehto muiden hoitojen rinnalla.

Suomen Kipu ry:n hallitus

Lisätietoja
Kaisa Hirn, toiminnanjohtaja
p. 045 355 2825 / kaisa.hirn@suomenkipu.fi