Nuori kipupotilas, osallistu tutkimukseen

Heidi Kusnetsov on Tampereen yliopiston opiskelija ja opiskelee yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa sosiaalipsykologiaa. Heidi tekee kandidaatin tutkielmaa sosiaalisen tuen merkityksestä kroonisen kivun kanssa selviytymisessä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kroonisten kipupotilaiden kokemuksia heidän saamastaan sosiaalisesta tuesta ja siitä, millä tavalla sosiaaliset suhteet ovat vaikuttaneet elämään kroonisen kivun kanssa. Tutkimus kohdistuu nuoriin aikuisiin (18–29-vuotiaat) kipupotilaisiin, sillä nuoriin kohdistuvaa tutkimusta kroonisen kivun näkökulmasta on varsinkin Suomessa kohtuullisen vähän.

Heidi tarvitsee tutkimukseensa 18–29-vuotiaiden kroonisten kipuihmisten kertomuksia omasta elämästään kroonisen kivun kanssa ja siitä, millainen merkitys sosiaalisilla suhteilla on ollut sairauden kanssa selviytymisessä. Heidi haluaa tutkimuksellaan tuoda nimenomaan kipuihmisten oman äänen esille ja tarkastella sitä, millainen merkitys tuella on. Tutkimus tehdään narratiivisella tutkimusmenetelmällä, eli analysoidaan tutkimuksessa kipupotilaiden kirjoittamia kertomuksia.

Tutkimuskutsu

Lisätietoja:

Heidi Kusnetsov
heidi.kusnetsov@tuni.fi
+358458796332

Yhteiskuntatutkimus, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkimuksen ohjaaja:

Yliopistonlehtori Aija Logren
aija.logren@tuni.fi
+358503187110

Yhteiskuntatutkimus, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto