Fimean potilasneuvottelukunnan ensimmäinen kokous: Lääkkeiden saatavuus varmistetaan

(Unsplash, CC0)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea aloitti vuonna 2019 valmistelut potilasneuvottelukunnan kokoamiseen. Neuvottelukunnan tehtävä on hyvin kunnianhimoinen:

  • potilasnäkökulmien tuominen mukaan viranomaistehtäviin ja mahdollisuus huomioida ne Fimean toiminnassa
  • suoran viestintäyhteyden luominen ja tiedonkulun vahvistaminen Fimean ja potilas- ja vammaisjärjestöjen välillä
  • viranomaistoiminnan läpinäkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen
  • asiantuntijaviestinnän ja luotettavan tiedon lisääminen.

Fimean edustajien lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu 15 potilasjärjestöä, joista yksi on Suomen Kipu ry. Varsinaisena jäsenenä toimii puheenjohtaja Virpi Paasisalo ja varajäsenenä toiminnanjohtaja Kaisa Hirn.

Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous pidettiin etäyhteyksin 26.3. Esittäytymisten ja toiminnan suunnittelun ohella tärkeänä teemana olivat lääkkeiden saatavuusongelmat. Asiasta on käyty paljon keskustelua mediassa jo kauan, mutta nyt koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen aikana ongelma on korostunut “lääkehamstrauksen” vuoksi. Fimea muistuttaa, että lääkkeet eivät ole loppumassa vaan niiden riittävyys varmistetaan velvoitevarastoinnin tukemana. Väliaikaiset saatavuusongelmat johtuivat apteekkien paikallisten lääkevarastojen loppumisesta, mutta tilanne korjaantuu nopeasti.

Fimea on sitoutunut priorisoimaan koronaepidemian hoidon. On tärkeää välittää oikeaa tietoa ja korjata virheellistä informaatiota. Ajantasaista tietoa löytää Fimean sivuilta ->.

Suomella on kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen laaja velvoitevarasto, jolla varmistetaan lääkkeiden saatavuus myös saatavuushäiriöiden aikana. Velvoitevarastoinnista voit lukea lisää täältä ->.

Potilasneuvottelukunnan työ jatkuu syksyllä uusien teemojen parissa. Kiinnostavia avauksia ovat mm. lääkinnälliset apuvälineet, soteuudistuksen vaikutus lääkkeisiin ja niiden saatavuuteen sekä se, miten uudet lääkkeet saadaan ketterämmin potilaiden käyttöön.

Suomen Kipu kiittää Fimeaa yhteistyöstä!

#potilasneuvottelukunta #Fimea