(Kristina Tripkovic/Unsplash, CC0)

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030 on julkaistu. Suomen Kipu ry antoi ohjelmaa varten lausunnon kroonisesta kivusta kärsivien näkökulmasta.

Krooniseen kipuun saattaa kuulua liitännäissairauksina masennus tai muita mielenterveyden häiriöitä. Suomen Kipu ry on huolissaan siitä, että terveydenhuollossa ei riittävästi tunnisteta kroonisesti sairaiden riskiä sairastua masennukseen. Perusterveydenhuollossa tulisi hoidon alusta lähtien ottaa huomioon ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena.

Suomen Kipu ry on huolissaan siitä, että mielenterveysongelmista kärsivät eivät saa riittävää kivunhoitoa. Krooninen kipu on aina käsiteltävä erillisenä sairautena kuin masennus. Hyvä masennuksen hoito voi lievittää kipua, mutta kroonista kipua ei saa hoitaa mielenterveyden ongelmana.

Suomen Kipu ry kiittää, että pitkäkestoisesta kivusta kärsivät on tunnistettu mielenterveysstrategiassa erityisen haavoittuvaiseksi ryhmäksi.