PAE selvittää kroonisen kivun kanssa elävien sekä heidän läheistensä ja hoitajiensa kokemuksia sähköisistä terveyspalveluista ja mobiilisovelluksista

Suomen Kipu ry:n eurooppalaisen kattojärjestön PAEn (Pain Alliance Europe) keskeisenä tavoitteena on parantaa kroonisen kivun kanssa elävien elämänlaatua ja tuoda kipukroonikoiden ääni kuuluviin EU-tasolla.

Joka viides eurooppalainen eli noin 100 miljoonaa ihmistä kärsii kivusta. Kivusta aiheutuvien terveydenhuoltomenojen ja tuottavuuden menetysten arvioidaan olevan EU:ssa yli 450 miljardia. Kipupotilaista 21 prosenttia on työkyvyttömiä. Työssä käyvistä 48 miljoonaa on kertonut kivun vaikuttavan suoraan heidän asemaansa.

PAE on julkaissut neljännen Euroopan laajuisen kipukyselyn. Kyselyn avulla kerätään tietoa kroonisen kivun kanssa elävien ja heidän läheistensä tottumuksista käyttää sähköisiä terveyspalveluja ja mobiilisovelluksia.

PAE tuo tietoa kroonisesta kivusta kaikkien saataville. Vuoden loppupuolella saatavia tuloksia kyselystä voidaan käyttää muun muassa järjestöjen toiminnassa. PAEn vuosien 2017–2019 kyselyjen tulokset ovat saatavilla yhdistyksen kotisivuilla.

Nyt käynnistyvä kysely on käännetty useille kielille. PAEn tavoitteena on, että vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa ja eri maista saataisiin laajasti tietoa. Toivottavaa on, että Suomestakin mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn.

Vastaa kyselyyn täällä.

Lisätietoja:

Pain Alliance Europe, varapuheenjohtaja Liisa Jutila, liisa.jutila@pae-eu.eu

Suomen Kipu ry, toiminnanjohtaja Kaisa Hirn, kaisa.hirn@suomenkipu.fi, 045 355 2825

www.pae-eu.eu/surveys

www.suomenkipu.fi