Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -toimitus ja joukko kansanterveys- ja potilasjärjestöjä ovat alkuvuonna 2020 käynnistäneet kolmivuotisen Potilaat mukaan -hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä Käypä hoito -suositusten merkityksellisyyttä potilaille ja näin varmistaa hoitosuositusten korkea laatu. Hankkeen myötä potilaat otetaan mukaan laatimaan Käypä hoito -suosituksia. Suomen Kipu ry on hankkeessa mukana kumppanijärjestönä.

Hankkeessa toteutetaan kysely, jonka tavoitteena on selvittää, miten hyvin kansanterveys- ja potilasjärjestöjen jäsenet ja muut, joilla on omakohtaisia kokemuksia tietyistä sairauksista, tuntevat Käypä hoito -suositukset ja niiden pohjalta laaditut potilasversiot.

Kipukroonikoille on oma kysely, johon toivomme mahdollisimman monen vastaavan. Erityisesti toivomme vastauksia sellaisilta vastaajilta, jolla on omakohtaista tai läheisen hoidosta saatua kokemusta kroonisesta kivusta.

Kysely on lyhyt. Siinä on 10 kysymystä ja aikaa vastaamiseen kuluu 5–10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 24.8.2020 saakka.

Linkki kyselyyn ->

Kiitos ajastasi ja vastauksestasi!

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito -toimitus yhteistyössä Suomen Kipu ry:n kanssa