Suomen Kipu ry

Suomen Kipu ry on valtakunnallinen, vuodesta 1992 toiminut voittoa tavoittelematon pitkäkestoisesta kivusta, heidän lähimmäistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasian eteenpäin viemisestä kiinnostuneiden etujärjestö.

Panostamme aluejaostojen sekä vertaistukiryhmien kehittämiseen, sillä myös kipupotilailla ja heidän läheisillään pitää olla mahdollisuus elinvoimaiseen ja aktiiviseen elämään.

Kroonisen kivun kanssa elää tälläkin hetkellä yli miljoona suomalaista. Kipu ei erottele sukupuolta eikä ikää, se ei säästä vanhuksia, mutta ei myöskään pieniä lapsia. Yhdistyksen tavoite on tuoda kipuasia paremmin esille ja saada päättäjät näkemään ja ymmärtämään hoitamattoman kivun kansantaloudellinen vaikutus.

Lue lisää kipuasiasta

Suomen Kipu ry:n vuosikokous 28.3.2014

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä, Hotelli Alexandrassa, 28.3.2014, klo 19.00.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Yhdistyksen kokouksessa äänioikeus ja vaalikelpoisuus on 15 vuotta täyttäneellä jäsenmaksun maksaneella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenillä tai kunniajäsenellä.

Tervetuloa!

Kipukysely 2014

Suomen Kipu ry järjestää kaikille avoimen kipukyselyn, jossa kysellään perustietojen lisäksi potilaan hoidosta, kuntoutuksesta ja tukitoimista. On aika tuoda esille kroonisen kivun kanssa elävien todellinen tilanne, meidän itsemme kertomana.

Tuloksia käytetään kipuasiasta tiedottamiseen niin medialle, rahoittajille kuin päättäjille. Vastauksia käytetään myös Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmän tukena, laadittaessa kansalliset ohjeet kroonisen kivun hoitoon.

Vastauksesi on tärkeä. Mitä enemmän saamme vastauksia, sitä laajempaa ja todenmukaisista aineisto on.

Siirry kyselyyn tästä

Tiedoksi

Arkeen Voimaa-ryhmä
Arkeen Voimaa on maailmanlaajuisesti levinnyt ryhmätoimintamalli, jonka tarkoituksena on tukea henkilöitä, joilla on pitkäaikaissairaus. Ryhmän tavoitteena on auttaa osallistujia tekemään myönteisiä muutoksia elämässään ja pitämään niitä yllä arjessa. Ryhmän toiminta perustuu toisilta samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta ryhmäläisiltä saatuun kannustukseen ja uusiin ideoihin.
Suomen CRPS-Yhdistys
Suomen CRPS ry toimii CRPS potailaiden potilasjärjestönä joka tukee, neuvoo ja toimii edunvalvojana
Tietoa kolmoishermosärystä
Sivustolla on tietoa harvinaisesta sairaudesta nimeltä kolmoishermosärky eli trigeminus neuralgia. Siitä kerrotaan myös omakohtaisia kokemuksia ja sairastuneita ja heidän läheisiään ohjataan vertaistuen pariin.

© 1992-2013 Suomen Kipu ry