Suomen Kipu ry haastaa Suomen päivystyspoliklinikat kehittämään toimintaansa niin, että kipupotilaiden tarpeet otettaisiin paremmin huomioon. Heidän tulee aina saada tarvitsemansa hoito ja lääkitys tarvitsivatpa he sitä kipujen kumuloitumisen tai akuutin kipukohtauksen takia.

Noin miljoona suomalaista kärsii kroonisesta kivusta. Kivun aiheuttajaa ei kyetä aina poistamaan, ja lääkityskin vain lievittää tuskia. Monet kipukroonikot sinnittelevät jaksamisensa äärirajoilla. Heille pitää tarjota mahdollisimman siedettävä elämä kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Kroonisen kivun hoito on haasteellista. Se voi vaatia moniammatillista yhteistyötä sairaanhoitajien, lääkärien, fysioterapeuttien ja mielenterveysammattilaisten välillä. Pitkäkestoisen kivun hoito perustuu jatkuvaan hoitosuhteeseen ja vaatii kivun syiden tunnistamista, kivunhoitomenetelmien osaamista ja potilaan kuuntelua. Oikean lääkeyhdistelmän löytämiseen saattaa kulua vuosia. Näitä kipuun erikoistuneessa sairaanhoidossa pitkällisen työn tuloksena syntyneitä hoito-ohjeita tulisi noudattaa myös päivystyspoliklinikalla.

Kipupotilaisiin erikoistuneet lääkärit vähenevät koko ajan. Tällä hetkellä heitä on 140, mutta 80 % on jäämässä eläkkeelle kymmenen vuoden sisällä. Kivunhoidon asiantuntemus kapenee koko ajan, joten kipupotilaiden hoitotietoa kaivataan myös kipupoliklinikoiden ulkopuolella.

Tällä kampanjalla nostamme esiin vaikeassa asemassa elävää, huonosti tunnettua ja unohdettua potilasryhmää. Emme tahdo vain moittia tai voivotella. Haluamme keskustella ja kehittää yhdessä.

Kiitos avustasi!

Osallistu haasteeseen!

 

Lataa haaste tästä.
Lataa mediatiedote tästä.


SuomenKipury_logo_teksti

Liisa Sahi
Suomen Kipu ry, puheenjohtaja

Soile Koponen
Vuoden auttaja 2014
Jyväskylän aluevastaava


#kipuhaaste2016Ota kantaa ja keskustele allaolevan kommenttikentän kautta tai lähetä oma kertomuksesi kokemuksistasi, niin hyvistä kuin huonoistakin: kipuhaaste2016@suomenkipu.fi

Lisää tietoa osallistumisesta tästä linkistä.