KUINKA VALITAN PUUTTEELLISESTA HOIDOSTA?
Teksti Soile Koponen, Jyväskylän aluevastaava, Facebook-keskusteluryhmän moderaattori

Potilaalla on oikeus saada vaivoihinsa oikeanlaista ja oikea-aikaista hoitoa. Hänellä on myös oikeus tulla kohdelluksi hyvin. Mikäli nämä oikeudet eivät toteudu, hän voi valittaa.

  1. Ensimmäiseksi kannattaa olla yhteydessä tahoon, joka sinua hoiti.

Jos koet, että lääkäri tulkitsi tilannettasi väärin tai että et itse hoksannut kertoa hänelle kaikkea, voit pyytää soittoaikaa ja palata asiaan.

Jos hoidossasi tapahtui virhe, avoin keskustelu hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa auttaa usein. Parhaimmillaan hoitopaikassa voidaan korjata virheet ja puutteet saman tien. Usein asiat hoituvat keskustelemalla nätisti ja vähimmällä vaivalla.

  • Muistutus

Jos hoitopaikassa käydyistä keskusteluista ei ole apua, voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan johtajalle.

Kirjoita mahdollisimman selkeä kuvaus asiasta, josta haluat tehdä muistutuksen. Mainitse niiden henkilöiden nimet ja/tai asema, joita muistutuksesi koskee. Jos et tiedä tai muista nimiä, kerro mahdollisimman tarkasti, milloin ja missä tapaus sattui. Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä hoitopaikan lomaketta, joka useimmiten löytyy toimintayksikön internetsivuilta.

Voit pyytää muistutuksen tekoon apua yksikön potilasasiamieheltä.

Johtajan on selvitettävä muistutuksessa kerrottu asia alaistensa kanssa sekä vastattava sinulle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa, yleensä noin kuukauden sisällä. Vastauksesta on käytävä ilmi, miten asia on hoitopaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin se on mahdollisesti johtanut.

  • Kantelu aluehallintovirastoon

Virallinen kantelu tehdään lähes aina aluehallintovirastoon. Valviraan valitetaan vain kuolemantapauksista. Yleensä ennen kantelua kannattaa kokeilla muistutusta, mutta muistutus ei ole välttämätön välivaihe. Peruspohja kanteluun löytyy osoitteesta Valviran sivuilta

Minun käsitykseni mukaan kipupotilaat ovat nyt suuremmissa vaikeuksissa hoidon saamisessa kuin viisi vuotta sitten. Yksiltä pitkään kivusta kärsineiltä potilailta on otettu pois lääkkeet, joista on ollut heille eniten apua. Tilalle ei ole annettu muita toimivia lääkkeitä tai hoitoja. Toiset ovat joutuneet ajamaan vahvimmat lääkkeet alas ehtona hoitoon pääsylle. Kolmannet eivät vielä koskaan ole saaneet kokeiltavakseen lääkkeitä, jotka oikeasti auttaisivat.  Erityisesti ongelma koskee opiaattien käyttöä. Tehoavan hoidon poistaminen on oleellisesti heikentänyt monen toimintakykyä ja jopa romahduttanut elämänlaadun. Niinpä suuri määrä kipupotilaita kokee, että heidät on hylätty selviytymään yksin aina vain pahempien kipujen kanssa. Se on henkisesti hyvin raskasta paitsi potilaalle itselleen, myös koko hänen lähipiirilleen.

Jos kuulut näihin ihmisiin, joilta on evätty hoito sinusta itsestäsi riippumattomasta syystä, voit käyttää esitäytettyä kantelupohjaa. Siihen on poimittu tueksesi katkelmia ohjeista ja laeista. Löydät sen tästä linkistä

Täydennä kantelu omilla tiedoillasi. Kirjoita asiallisesti ja kohteliaasti. Postita kantelu omaan aluehallintovirastoosi. Osoitteen löydät alla olevasta luettelosta:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna

Itä-Suomen aluehallintovirasto: PL 50, 50101 Mikkeli

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Wolffintie 35, PL 200, 65101 Vaasa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Linnankatu 1-3, PL 293, 90101 Oulu

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Itsenäisyydenaukio 2, PL 22, 20801 TURKU

Lapin aluehallintovirasto: PL 8002, 96101 Rovaniemi

Valituksissa on tärkeää, että et ole itse omalla toiminnallasi aiheuttanut hoidotta jäämistäsi. Käypä hoito –suositus esimerkiksi varoittaa kirjoittamasta vahvimpia kipulääkkeitä niille, joilla on ollut tai on päihdeongelmia. On siis aina välttämätöntä, että otat lääkkeesi niin kuin reseptissäsi ohjataan. Myös lapsiin, raskaana oleviin, imettäviin, mielenterveyspotilaisiin ja hyvin heikkokuntoisiin vanhuksiin suhtaudutaan erityisellä kriittisyydellä. Älä myöskään koskaan käyttäydy vastaanotolla epäasiallisesti. Huutaminen, kiroilu ja nimittely huonontavat mahdollisuuksiasi hoidon saamiseen.

Jos aluehallintovirasto havaitsee selvitystensä perusteella, että hoidossa on ollut epäasianmukaisuutta, se voi ohjata hoitotahoa muuttamaan toimintatapojaan.

Mikäli nämä valitustiet eivät tuota tulosta, on vielä mahdollista lähestyä eduskunnan oikeusasiamiestä.

Kantelun avulla ei siis voi muuttaa diagnoosia tai hoitopäätöstä. Kantelun avulla ei voi myöskään saada rahallista korvausta. Korvausta on haettava Potilasvakuutuskeskukselta. Valittamisen merkitys on siinä, että saa itse seuraavalla kerralla parempaa hoitoa. Samalla valittanut auttaa muita samanlaisessa tilanteessa olevia.

Turhilla kanteluilla ei ole syytä kuormittaa hoitopaikkoja, mutta aiheellinen kannattaa jokaisen tehdä. Siten kipupotilaiden jääminen ilman tehoavaa hoitoa tulee näkyväksi. Samalla noteerataan myös meidän muu huono kohtelumme.

Lisätietoja: https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/tyytymattomyys_hoitoon

Soile Koponen , Jyväskylän aluevastaava, Facebook-keskusteluryhmän moderaattori