Marraskuussa 2018 Suomen Kipu ry:n puheenjohtaja Virpi Paasisalo keskusteli Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunnan puheenjohtajan kanssa yhdistysten välisen yhteistyön kehittämisestä. Molemmat yhdistykset – potilaat ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset – pyrkivät samaan tavoitteeseen: kivun tehokkaaseen hoitoon, kärsimyksen minimointiin sekä potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämiseen. Näihin tavoitteisiin on mahdollista päästä vain avoimella ja rakentavalla yhteistyöllä.

Yhteistyökumppaneiksi alettiin etsiä uusia tahoja. Seuraavaksi mukaan liittyi Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto TULE ry. Euroopan Societal Impact of Pain (SIP Europe) kutsui suomalaiset järjestöt osaksi verkostoaan, ja näin syntyi SIP Finland.

Marraskuussa 2019 Suomessa järjestettiin ensimmäinen SIP-seminaari. Päivän teemana oli erityisesti lasten ja nuorten sekä työelämässä olevien kipu. Kuntoutuksen merkitys nousee keskiöön, kun ylläpidetään ihmisten elämänlaatua ja työkykyä. Kutsuvierasseminaariin saapui potilaita, järjestöjen edustajia, lääkäreitä, sairaanhoitajia, virkamiehiä ja toimittajia. Ensimmäistä kertaa kaikki, joita kipu koskettaa, pääsivät saman pöydän ääreen.

Yhteistyö jatkuu vuonna 2020. Mukaan työhön kutsutaan eri alojen asiantuntijoita, erikoislääkäreitä, virastoja, sairaanhoitopiirejä ja potilasjärjestöjä.

SIP Finland -esite

Societal Impact of Pain Europe

#impactofpain  #SIPFinland