Marraskuussa 2018 Suomen Kipu ry:n puheenjohtaja Virpi Paasisalo keskusteli Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunnan puheenjohtajan kanssa yhdistysten välisen yhteistyön kehittämisestä. Molemmat yhdistykset – potilaat ja terveydenhuoltoalan ammattilaiset – pyrkivät samaan tavoitteeseen: kivun tehokkaaseen hoitoon, kärsimyksen minimointiin sekä potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitoon. Näihin tavoitteisiin on mahdollista päästä vain avoimella ja rakentavalla yhteistyöllä.

Yhteistyökumppaneiksi alettiin etsiä uusia tahoja, ja seuraavaksi mukaan liittyi Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto TULE ry. Euroopan Societal Impact of Pain (SIP Europe) kutsui suomalaiset järjestöt osaksi verkostoaan ja näin syntyi SIP Finland.

Marraskuussa 2019 Suomessa järjestetään ensimmäinen SIP seminaari. Päivän teemana on erityisesti lasten ja nuorten sekä työelämässä olevien kipu. Kuntoutuksen merkitys nousee keskiöön, kun puhutaan siitä, miten ihmisten elämänlaatua ja työkykyä ylläpidetään. Kutsuvierasseminaariin saapuu potilaita, järjestöjen edustajia, lääkäreitä, sairaanhoitajia, virkamiehiä ja toimittajia. Ensimmäistä kertaa kaikki, joita kipu koskettaa, pääsevät saman pöydän ääreen!

Yhteistyö tulee jatkumaan vuonna 2020. Mukaan työhön kutsutaan eri alojen asiantuntijoita, erikoislääkäreitä, virastoja, sairaanhoitopiirejä ja potilasjärjestöjä.

SIP Finland -esite

Societal Impact of Pain Europa

SIP seminaarin verkkolähetys alkaa 29.11.19 klo 9:30:

Avaa live lähetys tästä linkistä

#impactofpain  #SIPFinland