Suomen Kipu ry

Suomen Kipu ry on valtakunnallinen, vuodesta 1992 toiminut voittoa tavoittelematon kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö. 

Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, joita kipu koskettaa. Kehitämme erilaisia vertaistuen muotoja ja tuemme alueellista toimintaa. 

Yhdistyksen tehtävänä on: 
• kehittää kivunhoidon vertaistukitoimintaa 
• tiedottaa kipuun ja kivunhoitoon liittyvistä asioista 
• toimia kipupotilaan edunvalvojana 
• tukea kivuntutkimusta ja kuntoutustoimintaa. 

Suomen Kipu ry tukee kipupotilaiden ja heidän läheistensä aktiivista elämää ja tarjoaa heille sosiaalisen verkoston. 

Julkaisemme neljä kertaa vuodessa Kipupuomi-lehteä.

Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 
Olemme jäsenenä
• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä
• Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasjaoksessa
• Euroopan laajuisen Pain Alliance Europessa eli PAEssa
• SIP Finlandissa (Societal Impact of Pain) yhdessä Suomen kivuntutkimusyhdistyksen ja Tuki- ja liikuntaelinliitto ry:n kanssa

Toimintamme mahdollistajat 
Vapaaehtoiset mahdollistavat yhdistyksen toiminnan. Kiinnostaako sinua toimia Suomen Kipu ry:ssä? Ota yhteyttä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee Suomen Kipu ry:n toimintaa. 

Myös useat kunnat tukevat paikallista vertaistoimintaamme.