Kipu ja työ kohtaavat -hanke

26.4.2021

Kun kipu ja työ kohtaavat, asiat eivät aina suju mutkitta. Jatkuvalla kivulla on monia vaikutuksia, jotka voivat heijastua myös työhön: esimerkiksi muistihaasteita, väsymystä tai vaikeuksia selvitä entiseen tapaan fyysisistä tai istumista vaativista työtehtävistä. Mieleen voi nousta monia kysymyksiä kivun ja työn yhdistämisestä. Voinko jatkaa työssäni kipujen kanssa? Onko olemassa tukikeinoja tai apuvälineitä, jotka olisivat tilanteeseeni sopivia? Miten muut ovat selvinneet? Kipua sairastava voi joutua pohtimaan esimerkiksi alan vaihtamista, työkavereiden tai työnantajan suhtautumista ja omaa jaksamistaan muuttuneessa tilanteessa. Oikeaa tietoa tukikeinoista tai kivuista voi olla hankalaa löytää ja voimavarat niiden etsimiseen olla vähissä. 

Kaikkien kipua sairastavien tilanne ei mahdollista työelämässä pysymistä. On kuitenkin monia, joiden työssäjaksamista, työssä pysymistä tai työhön paluuta olisi mahdollista tukea esimerkiksi kivunhallintakeinoja vahvistamalla tai lisäämällä sekä erilaisilla työn mukautuksilla ja apuvälineillä. Näistä tarvitsisivat lisää tietoa kaikki kivun ja työn kanssa tekemissä olevat: kipua sairastavat, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä työnantaja- tai esihenkilöasemassa olevat. 

Suomen Kipu ry:ssä on tiedostettu kipua sairastavien työelämähaasteet. Kipuun ja työhön liittyvästä toiminnasta ja vaikuttamistyöstä on myös esitetty yhdistykselle useita toiveita. Nyt Suomen Kipu ry on saanut STEAlta rahoituksen kolmivuotiselle Kipu ja työ kohtaavat –hankkeelle vuosille 2021-2023, joten tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan. Kipu ja työ -hanketta siirtyy toteuttamaan kaksi yhdistyksen työntekijää, Heidi Krogell ja Jenni Tarhanen. 

Hankkeen tarkoituksena on tukea kipua sairastavia löytämään keinoja, joiden avulla työelämässä olisi halutessaan mahdollista pysyä tai palata sinne. Sen lisäksi tavoitteena on kouluttaa työnantajia ja ammattilaisia kivuista ja niiden huomioimisesta työelämässä. Hankkeessa tullaan järjestämään monipuolista toimintaa, esimerkiksi ryhmiä, webinaareja ja teemailtoja. Valtaosa hankkeen toiminnasta järjestetään verkon välityksellä, jotta osallistuminen on mahdollista ympäri Suomea mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Tarkoituksena on paitsi tarjota tietoa kivuista sekä kipujen ja työn yhdistämisestä, mutta myös vertaistukea työelämässä oleville kipua sairastaville. Hankkeen toiminnan sisältöjen suunnitteluun pääsevät halutessaan mukaan he, joita asia koskettaa ja ensimmäiset suunnittelutyöpajat kipua sairastaville, työnantajille/esihenkilöille sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tullaan järjestämään jo tänä kesänä.

Parhaassa tapauksessa työelämä voi tukea kipujen kanssa elämistä. Työllä on mahdollisuus esimerkiksi tuoda päiviin rakennetta ja sosiaalisia kontakteja, lisätä merkityksellisyyden ja tarpeellisuuden tunteita sekä tuoda taloudellista turvaa.Myös osalle kipua sairastavista työ voisi olla voimavara, joten tehdään yhdessä kipujen ja työn kohtaamisesta hieman mutkattomampaa.

Kipu ja työ kohtaavat -hankkeen toimintaa voit seurata Suomen Kivun sosiaalisesta mediasta tai verkkosivuilta.

Verkkosivut: suomenkipu.fi
Facebook: Suomen Kipu ry
Instagram: suomenkipury

Hankkeeseen liittyvistä asioista voit myös olla yhteydessä:
Hankepäällikkö Heidi Krogell: heidi.krogell@suomenkipu.fi
Hankeasiantuntija Jenni Tarhanen: jenni.tarhanen@suomenkipu.fi

Kolme ihmistä istumassa penkeillä viereikkäin, jokainen pitää kasvojensa edessä paperia, jossa kysymysmerkki. Yläreunassa Suomen Kivun logo.