Omahoidon suunnittelu

Kroonisen kivun hoidon ytimessä on kipua sairastava itse. Aktiivinen osallistuminen omaan hoitoon  auttaa kuntoutumisessa.

Mitä keinoja kivunhallinnassa kannattaa käyttää?

Pahoissa kipuhetkissä voi kuitenkin olla vaikeaa muistaa, mitkä ovat keinoja, jotka oloa voisivat helpottaa. Kipuviestin käsittely vie aivoilta energiaa ja ajattelukyky heikentyy tämän myötä. Siksi voikin olla hyvä suunnitella etukäteen kivunhallinnan keinojen käyttämistä niissä hetkissä, kun kipu ei ole pahimmilaan.

Suunnittelussa voi hyödyntää kivunhallintakeinojen listausta. Listalta voi lähteä kokeilemaan erilaisia keinoja yksi kerrallaan ja merkitä raksilla keinot, jotka tuntuvat itsestä hyvälle. Näitä keinoja kannattaa ottaa ennaltaehkäisevästi käyttöön ihan jokaiseen päivään ja hyödyntää myös pahemmissa kipuhetkissä.

Useimmat eivät löydä yhtä keinoa, joka veisi kaiken kivun pois. Onneksi on kuitenkin monia eri keinoja, jotka voivat helpottaa kipua hieman. Monen eri pienen keinon yhtäaikainen käyttäminen voi kokonaisuutena vaikuttaa merkittävästi kipukokemukseen. 

Uusia kivunhallinnan keinoja kannattaa harjoitella rauhassa yksi kerrallaan. Näin kivunhallinnasta ei tule liian raskasta suorittamista.

Kotiharjoitteet osana kuntoutumista

Kipuoireet vaativat monesti moniammatillista hoitoa. Fysio-, toiminta- ja psykoterapia ovatkin monelle kroonista kipua sairastaville tuttuja. Moniin terapioihin kuuluu myös kotiharjoittelu. Kun kuntoutus jatkuu pidempään, voi kuitenkin olla välillä haastavaa motivoitua tekemään kotiharjoitteita. Välillä oma arki voi myös olla niin hektistä, että harjoitteille on vaikeaa löytää aikaa.

Oman terapeutin kanssa kannattaakin aina keskustella siitä, millainen oma elämäntilanne on ja miten harjoitukset voisi sitoa osaksi arkea. 

Teen jalkateriä vahvistavat jumpat aina hampaita harjatessani. Näin ne tulee tehtyä huomaamatta aamuin illoin.