Nainen videopalaverissa tietokoneellaan. Kuvassa tekstit: "Yhdessä etänäkin" ja "Emmi Vainio, emmi.vainio@suomenkipu.fi".

Noin kolmasosa suomalaista kokee pitkittynyttä kipua, ja lyhytkestoisia kipuoireita on kaikilla. Kroonista kipua sairastavista 42–47 prosenttia kärsii yksinäisyydestä. Yksinäisyys on yksi kroonista kipua lisäävä riskitekijä, ja tämän vuoksi kipua sairastavat tarvitsevatkin sosiaalisia kontakteja. Myös kipua sairastavien läheisillä yksinäisyys ja eristäytyneisyys on yleistä.

Moni kipua itse kokenut haluaa tehdä vapaaehtoistyötä, erityisesti etäyhteyksin. Suomen Kipu ry:n 2022 alkanut kolmevuotinen STEAn rahoittama Yhdessä etänäkin -hanke pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Hankkeen tavoitteina on osallisuuden ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen, kivun omahoidon keinojen käyttäminen monipuolisemmin, luottamuksen lisääntyminen kivun hoitoa kohtaan, yksinäisyyden väheneminen, ymmärretyksi tulemisen kokemuksen lisääntyminen, sekä pystyvyyden tunteen lisääntyminen.

Hankkeen toteutus tapahtuu pääosin verkossa. Hankkeessa järjestetään kahdesti vuodessa verkkoryhmänohjaajien koulutuksia. Näistä koulutuksissa käyneet vapaaehtoiset saavat valmiudet alkaa ohjaamaan erilaisia etäryhmiä, sekä kuukausittaisia chat-keskusteluja. Chattien lisäksi hankkeen toimesta järjestetään kuukausittain kipuun ja hyvinvointiin liittyviä teemailtoja, joita vapaaehtoiset pääsevät myös toteuttamaan. Joka kolmas teemailloista on vain läheisille suunnattu. Erityisesti nuorille suunnattuja some-työpajoja järjestetään myös. Lisäksi tarjolla on erinäisiä muita koulutuksia, kuten etäkoulutuksia verkkotoiminnasta, SeniorSurf-tapahtuma ja kokemustoimijakoulutus. Verkkovapaaehtoisille on tarjolla toimiston tuen lisäksi yhteisiä tapaamisia muiden verkkovapaaehtoisten kanssa etänä ja livenä.

Yhdessä etänäkin -hanketta ja tulevia tapahtumia voi seurata Suomen Kivun somesta, sekä nettisivuilta.

Jos haluaisit vapaaehtoisena mukaan verkkotoimintaan, tai sinulla on muuten vain jotain kysyttävää tai asiaa hankkeesta, ota yhteyttä hankekoordinaattori Emmi Vainioon, emmi.vainio@suomenkipu.fi.