Yhdessä etänäkin (2022-2024)

Kroonista kipua sairastavista noin 42–47 prosenttia kärsii yksinäisyydestä. Yksinäisyys on yksi kroonista kipua lisäävä riskitekijä, ja krooninen kipu taas saattaa kaventaa sosiaalisten kontaktien määrää. Tämän vuoksi kipua sairastavat tarvitsevatkin lisää panostusta sosiaalisiin kontakteihin. Myös kipua sairastavien läheisillä yksinäisyys ja eristäytyneisyys on yleistä.

Moni kipua itse kokenut haluaa tehdä vapaaehtoistyötä, erityisesti etäyhteyksin. Suomen Kipu ry:n 2022 alkanut kolmevuotinen STEAn rahoittama Yhdessä etänäkin -hanke pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen verkkotoimintaa lisäämällä ja lopulta sen perustoimintaan juurruttamalla.

Nainen videopalaverissa tietokoneellaan. Kuvassa tekstit: "Yhdessä etänäkin" ja "Emmi Vainio, emmi.vainio@suomenkipu.fi".

Hankkeen tavoitteina on osallisuuden ja vuorovaikutustaitojen vahvistuminen, kivun omahoidon keinojen käyttäminen monipuolisemmin, luottamuksen lisääntyminen kivun hoitoa kohtaan, yksinäisyyden väheneminen, ymmärretyksi tulemisen kokemuksen lisääntyminen, sekä pystyvyyden tunteen lisääntyminen.

Hanke toteutetaan pääosin verkossa. Hankkeessa järjestetään kahdesti vuodessa verkkoryhmänohjaajien koulutuksia. Näissä koulutuksissa käyneet vapaaehtoiset saavat valmiudet alkaa ohjaamaan erilaisia etäryhmiä, esimerkiksi vertaistukiryhmiä, tai toiminnallisia etänä tapaavia ryhmiä. Kuukausittain hankkeessa järjestetään omahoidon keinoihin liittyviä chatteja, sekä kipuun ja hyvinvointiin liittyviä teemailtoja. Vapaaehtoiset pääsevät mukaan toteuttamaan teemailtoja. Joka kolmas näistä teemailloista on vain läheisille suunnattu. Nuoria pyritään tavoittamaan neljästi vuodessa järjestettävissä sometyöpajoissa. Lisäksi hankkeen aikana koulutetaan vapaaehtoisia verkkotoiminnoista, ja järjestetään SeniorSurf-tapahtuma, jotta toiminta olisi mahdollisimman monelle saavutettavaa. Verkkovapaaehtoisille on tarjolla toimiston tuen lisäksi yhteisiä tapaamisia muiden verkkovapaaehtoisten kanssa etänä ja livenä.

Yhdessä etänäkin -hanketta ja tulevia tapahtumia voi seurata Suomen Kivun sosiaalisen median kanavilta, Kipupuomi-lehdestä sekä nettisivuilta.

Jos haluaisit vapaaehtoisena mukaan verkkotoimintaan, tai sinulla on muuten vain jotain kysyttävää tai asiaa hankkeesta, ota yhteyttä hankekoordinaattori Eeva Kopperiin, eeva.kopperi@suomenkipu.fi