Suomen Kipu ry

Suomen Kipu ry:n tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea kaikille, joita krooninen kipu koskettaa. Tarjoamme kroonista kipua sairastaville ja heidän läheisilleen vertaistukea ja toimintaa, joka tähtää aktiiviseen sekä sosiaaliseen elämään. Teemme aktiivista yhteistyötä ammattilaisten kanssa, jotta potilaille pystyttäisiin tarjoamaan laadukasta hoitoa ja kuntoutusta. 

Tukee - Kehittää - Tiedottaa - Toimii

Suomen Kipu ry on valtakunnallinen, vuodesta 1992 toiminut voittoa tavoittelematon kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö. 

Tarjoamme tietoa ja tukea kaikille, joita kipu koskettaa. Kehitämme erilaisia vertaistuen muotoja ja tuemme alueellista toimintaa. 

Yhdistyksen tehtävänä on: 
• kehittää kivunhoidon vertaistukitoimintaa 
• tiedottaa kipuun ja kivunhoitoon liittyvistä asioista 
• toimia kipupotilaan edunvalvojana 
• tukea kivuntutkimusta ja kuntoutustoimintaa. 

Suomen Kipu ry tukee kipupotilaiden ja heidän läheistensä aktiivista elämää ja tarjoaa heille sosiaalisen verkoston. 

Julkaisemme neljä kertaa vuodessa Kipupuomi-lehteä.

Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö 
Olemme jäsenenä
• SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä
• Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen potilasjaoksessa
• Euroopan laajuisen Pain Alliance Europessa eli PAEssa
• SIP Finlandissa (Societal Impact of Pain) yhdessä Suomen kivuntutkimusyhdistyksen ja Tuki- ja liikuntaelinliitto ry:n kanssa

Toimintamme mahdollistajat 
Vapaaehtoiset mahdollistavat yhdistyksen toiminnan. Kiinnostaako sinua toimia Suomen Kipu ry:ssä? Ota yhteyttä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee Suomen Kipu ry:n toimintaa. 

Myös useat kunnat tukevat paikallista vertaistoimintaamme.