Kuinka selittää kipua asiakkaille?

Kivun mekanismien selittäminen on varmasti arkipäivää lähes jokaiselle kivun kanssa työskentelevälle. Mutta mikä olisi paras tapa selittää kipua? Mitä asiakkaan olisi kaikkein tärkeintä tietää ja ymmärtää kivusta?

Näitä asioita pohdimme joulukuussa 2021 ammattilaisille suunnatuissa työpajoissa, joiden tuottamaa tietoa on hyödynnetty tällä sivulla.

Asiakaslähtöisyys ohjaa kivusta puhumista

Meillä on valtavasti erilaisia tapoja selittää kipua. Kipu on aina yksilöllinen kokemus, jonka vuoksi selittämisen tapojakin on tarpeen muokata asiakaslähtöisesti. Olennaista on käyttää sellaista kieltä, joka on asiakkaalle itselleen tuttua ja ymmärrettävää. Kokeile rohkeasti erilaisia tapoja ja löydä itsellesi luontevimmat tavat!

Aivot, hermosto
Kipua selittäessä voi käyttää kuvia mm. hermostosta ja ihmisen anatomiasta selittämisen tukena.

Kipu ei aina kerro vaarasta tai vauriosta

Akuutti kipu on meille elintärkeä hälytysjärjestelmä, jonka tarkoitus on ilmoittaa meille vaarasta, jotta emme saisi vauriota kehoomme. Pitkäaikaisen kivun kohdalla on kuitenkin toisin. Kipu ei aina kerrokaan vaarasta tai vauriosta, eikä ole selitettävissä tutkimuslöydöksillä. Tämä tieto on kipuun sairastuneelle usein täysin uutta asiaa.

Asiakkaan on tärkeää tietää akuutin ja kroonisen kivun erot, jotta hän voi ymmärtää myös hoito- ja kuntoutustapojen eroavan toisistaan. Koska kipu ei aina kerrokaan vaarasta, on kivun kanssa mahdollista liikkua ja toimia. Liike ei ole vaarallista tai aiheuta kudosvauriota. Liikuntaa ja arjen aktiivisuutta kannattaa lisätä kuntoutujan tilanne huomioiden sopivan pienin askelein.

Vuoristorata
Elämä on välillä kuin vuoristorata. Välillä odotamme jotakin, joskus taas jännitämme tulevaa, menemme hurjaa vauhtia eteenpäin tai etenemme kohti tuntematonta. Joskus vasta jälkikäteen selviää, millainen matka todellisuudessa on. Näin on myös kivun kanssa. Vuoristorataa voi käyttää yhtenä vertauskuvana kivusta puhuessa.

Kipuun voi itse vaikuttaa

Kipu on kokemus, jota on mahdollista muokata. Asiakkaat tarvitsevat tietoa, että heidän on mahdollista itse vaikuttaa kipuunsa. Jotta tämä on mahdollista, tarvitaan usein kullekin toimivien kivunhallintakeinojen yhdessä etsimistä. Monet hyötyvät esimerkiksi unen laadun parantamisesta, liikunnasta ja ravitsemuksen muokkaamisesta.

Ammattilaisen rooli toiveikkuuden luomisessa on olennainen. Asiakkaalle on tärkeää jäädä tapaamisesta olo, että hän itse on tärkein henkilö kiputiimissään, kivunkin kanssa voi elää hyvää elämää ja hän voi itse vaikuttaa kipuunsa. Kipukokemusta voi muokata elämän arkisilla valinnoilla ja tämän huomaamiseen asiakas usein tarvitsee ammattilaisen apua.

Jäävuori, vesilasi, vaaka, kynttilä, nopeusmittari, pilvet sekä verkosto, jossa ihmisiä.
Miten voisit hyödyntää näitä kuvia selittäessäsi kipua asiakkaalle?

Kipu on yksilöllinen kokemus, johon vaikuttavat monet tekijät

Erityisesti kivun pitkittyessä asiakkaan herkästi valtaa epätoivo ja pelko siitä, että kipu tulee valtaamaan koko elämän. Ammattilaisen onkin tärkää tuoda esiin, kuinka tunteet ja ajatukset vaikuttavat kipukokemukseen. Kivun kanssa voi elää hyvää elämää ja siinä auttaa kivun hyväksyminen osaksi elämää.

Tunteet vaikuttavat myös autonomiseen hermostoon. Tämän avaaminen asiakkaalle voi auttaa oivaltamaan, että tunteita käsittelemällä voi rauhoittaa hermostoaan ja sitä kautta vaimentaa kipua.

Kipuhistoria ja kipuun liittyvät ajatukset sekä uskomukset on hyödyllistä ottaa asiakkaan kanssa puheeksi. Näin saadaan laajennettua asiakkaan ymmärrystä kivusta.

Biopsykososiaalinen malli käyttöön myös kivusta puhuessa

Tehokas kivun hoito ja kuntoutus on biopsykososiaalisen mallin mukaista. Asiakkaan kanssa keskustellessa onkin siis hyödyllistä ottaa puheeksi kaikki nämä eri osa-alueet. Tavoitteena on hyvä elämä, jossa kipu ei määrittele toimintakykyä tai osallisuutta.

Biopsykososiaalinen malli: Ihmisen biologisten, psykologisten ja sosiaalisten muuttujien huomiointi yksilössä

Siili, rubiikinkuutio, maapallo, liikenneruuhka, omena ja säätönappi
Vertauskuvia voi hyödyntää puhuttaessa niin kivun vaikutuksista elämään, kuin myös elämän vaikutuksista kipuun.

Minkä kipuoireiset itse ajattelevat olevan olennaisinta?

Pain-lehdessä julkaistussa What do patients value learning about pain? (Leake et al. 2021) -tutkimuksessa selvitettiin, mitä teemoja kipuedukaatiota saaneet, jatkuvaa kipua sairastaneet nostivat tärkeimpinä esiin toipumisensa kannalta.

Tutkimuksessa nousi esiin kolme teemaa:

Kipu ei tarkoita, että kehoni olisi vaurioitunut

  • On tärkeää hylätä olemassa olevat ajatukset, joiden mukaan kipu merkitsisi vahinkoa

Ajatukset, tunteet ja kokemukset vaikuttavat kipuun

  • Kivun monitahoisten vaikutusten arvo

Voin kouluttaa uudelleen ylisuojelevan kipujärjestelmäni

  • Osoittaa kivun käsitteellistämisen tärkeyden suojareaktiona, jota voitaisiin vähentää

Kipuoireiset siis kokevat aivan samoja teemoja olennaiseksi kipuedukaatiossa, kuin ammattilaisetkin. Ammattilaisten ja kipuoireisten käyttämät sanat kuitenkin eroavat toisistaan. Ammattilaisten kannattaakin siis kiinnittää huomiota kivusta puhuessaan, että käyttää sellaisia sanoja ja termejä, jotka ovat myös asiakkaalle itselleen tuttuja.

Mistä lisää tietoa kivun selittämisen tueksi?

Kivun selittäminen on haastavaa, mutta tarpeellinen osa kivun kanssa työskentelyä. Jotta voi saada asiakkaan ymmärtämään kipua, täytyy sitä ymmärtää ensin itse. Hanki siis lisää tietoa lisäkouluttautumalla, keskustelemalla muiden ammattilaisten kanssa sekä perehtymällä itsenäisesti aiheeseen.

Kivun selittämisen tukena voi käyttää Mitä kipu on? -videota

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Jos video ei näy, hyväksy evästeet sivun alalaidasta.

Haluatko saada tietoa ammattilaisille suunnatusta toiminnasta ja materiaaleista?

Tilaa ammattilaisille suunnattu uutiskirjeemme!⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠