Miksi tilata kokemustoimija?

Kokemustoiminta avaa monia mahdollisuuksia niin kokemustoimijalle itselleen kuin sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä ennen kaikkea haastavassa elämäntilanteessa eläville ihmisille. Kokemuksellista näkökulmaa hyödyntämällä palveluiden ja asiakastyön yhtenä oleellisena suunnannäyttäjänä, voidaan varmistua laadun, asiakaslähtöisyyden, kustannustehokkuuden sekä tarkoituksenmukaisuuden lisääntymisestä. Lisäksi kokemustoiminnan avulla voidaan edistää yhteistyötä eri toimijoiden, kuten järjestöjen ja hyvinvointialueiden tai järjestöjen ja oppilaitosten välillä. Tietoa on monenlaista ja -tasoista ja erilaisen tiedon yhdistäminen lisää ymmärrystä asioihin. Ammattilaisilla on koulutuksen kautta hankittu osaaminen ja erilaisten menetelmien käytön taito, joka pohjautuu tutkittuun tieteelliseen tietoon ja teorioihin. Yhdistämällä tähän kokemustieto ja -ymmärrys, saavutetaan valtavan paljon laajempi ja syvempi käsitys.

Opiskelijayhteistyö kokemustoimijoiden kanssa tuottaa kestävää hyvinvoinnin lisääntymistä tulevaisuuden ammattilaisten kautta. Opiskelijoilla on tuorein tieto ja halu oppia sekä kehittyä. Ajantasaisen kokemustiedon liittäminen näihin, ennustaa positiivista kehitystä palveluiden sekä asiakastyön osalta. Ihminen on aina itse oman elämänsä ja palvelutarpeensa paras asiantuntija. Henkilökohtaisten oppimiskokemusten merkityksellisyyden ymmärtäminen auttaa ammattilaisia asiakkaan arvostavassa kohtaamisessa ja hänen mielipiteensä kunnioittamisessa, jolloin on mahdollista lähteä rakentamaan kullekin sopivaa omannäköistä toipumispolkua. Hyvän hoidon ja palveluiden saaminen on meidän jokaisen oikeus.

Kokemustarinalla on valtava voima toiveikkuuden luojana ja itseymmärryksen lisääjänä. Haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten toipumisen käynnistyminen voi lähteä käyntiin uudenlaisen näkökulman innoittamana tai toivoa tuovan oivalluksen johdattamana. Kokemus siitä, että en ole yksin tilanteessani, vaan toisetkin käyvät läpi elämässään samankaltaisia asioita, voi olla hyvinkin merkityksellinen. Vaikka paluuta ei entisenlaiseen elämään enää olisi, eivät haasteiden tuomat rajoitukset estä elämästä hyvää ja toiveikasta elämää, jossa voi osallistua ja liittyä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kokemustarinoiden kuuleminen auttaa myös näkemään toipumisen kuten elämän yleensäkin vaiheittaisena ja mutkikkaana polkuna, jossa väistämättä tulee notkahduksia ja takapakkeja. Oleellista on kuitenkin ymmärrys siitä, että ne kuuluvat asiaan ja tällöin tapa, miten niihin suhtaudumme, ratkaisee.

Suomen Kivun kokemustoimija Hannele pitämässä puheenvuoroa Kivunhoito kuuluu kaikille -juhlaseminaarissa.

Haluatko tilata kivun kokemustoimijan?

Jos haluat tilata kokemustoimijapuheenvuoron tai etsit kipuoireista esimerkiksi kehittämistyöryhmään tai haastatteluun, kokemustoimijoidemme yhteystiedot löytyvät kokemuspankista. Voit myös tiedustella kokemustoimijaa olemalla meihin yhteydessä toimisto@suomenkipu.fi . Tiedustelussa kannattaa mainita, millaiseen tilaisuuteen tai toimintaan etsit kokemustoimijaa ja toivotko kokemustoimijalla olevan kokemusta tietystä aiheesta, niin pyrimme välittämään tiedon sopiville henkilöille. Huomaathan kuitenkin, että kokemustoiminta on vapaaehtoistyötä eli emme voi taata puhujaa. Kokemustoimijamme toimivat niin verkkovälitteisesti kuin paikallisestikin. Vähimmäisedellytys kokemustoimijan palkkiosta on, että hänelle ei koidu osallistumisesta kuluja, mikä tarkoittaa matkakulujen ja mahdollisten ruokakulujen korvaamista.