Oikean tiedon hankkiminen

Pöydällä avonainen kirja, taustalla kirjahylly täynnä kirjoja.

Kipututkimus on edistynyt valtavasti viimeisten parin vuosikymmenen aikana, ja ymmärrys kivusta on sen seurauksena muuttunut. On tärkeää, että kipua sairastavat, heidän läheisensä ja kipua hoitavat ammattilaiset saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa kivusta ja keinoista sen hoitamiseksi. Väärä tai harhaanjohtava tieto voi aiheuttaa huolta ja ahdistusta, jotka puolestaan voimistavat kivun kokemusta. Lisäksi väärä tieto voi estää itselle sopivien hoitomuotojen ja omahoidon keinojen löytämisen.

Suurimmalle osalle kipuoireita kokevista ihmisistä riittää tutkimukseksi laaja-alainen oireista kyseleminen sekä käsin ja silmin tutkiminen. Esimerkiksi selkäkivun syyn selvittäminen ei siis kaikissa tapauksissa vaadi lähetettä vaikkapa magneettikuvaukseen. Magneettikuvauksella voidaan itse asiassa löytää sattumalta muutoksia, jotka eivät kuitenkaan ole kivun syy. Väärin tulkittu, esimerkiksi iän myötä luonnollisesti syntynyt muutos saattaa saada aikaan sen, että ihminen mieltää itsensä sairaaksi ja hänen kärsimyksensä lisääntyy.

Erityisesti Internetistä tietoa etsittäessä on tärkeää harjoittaa lähdekritiikkiä eli arvioida käytetyn tietolähteen luotettavuutta. Netin erilaisilta sivustoilta löytyy niin huipputason tutkimusta kuin perustelemattomia uskomuksiakin. Joskus tiedon harhaanjohtavuus voi netissä johtua siitä, että tieto on vanhentunut, koska sivustoa ei ole päivitetty vuosiin. Valitettavasti väärää tietoa julkaistaan myös tarkoituksellisesti.

Luotettavin keino oman kivun ymmärtämiseen onkin terveydenhuollon ammattilaisten kuunteleminen ja heidän kanssaan keskusteleminen. Jos olet menossa kipuoireidesi vuoksi lääkäriin, mieti jo etukäteen, mitä haluat siellä sanoa ja kysyä. Kirjoita ajatuksesi paperille, jotta yksikään tärkeä kysymys ei jää vastaanotolla kysymättä. Voit myös lääkärin vastaanotolla ollessasi tehdä muistiinpanoja siitä, mitä hän sinulle kertoo. 

Oman lääkärisi lisäksi voit saada luotettavaa tietoa kivusta esimerkiksi Suomen Kipu ry:n oppaista ja webinaareista, Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen nettisivuilta ja Kivunhallintatalosta. Helppotajuinen kirja kivun ymmärtämiseen on Helena Mirandan Ota kipu haltuun (2016), ja yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy ammattilaisille suunnatusta Ammattilaisen kipukirjasta (2020).

Kipua koskevaa tietoa etsittäessä olennaisia kysymyksiä lähteiden äärellä ovat esimerkiksi nämä:

  • Onko sisältö totta vai tarua, faktaa vai uskomusta?
  • Kuka sisällön on tehnyt? Onko hän asiantuntija tai asiantuntijaorganisaation edustaja?
  • Miksi sisältö on tehty? Yritetäänkö sillä vaikuttaa tai myydä jotakin?
  • Milloin sisältö on julkaistu? Ovatko sen välittämät tiedot ehtineet vanhentua?

Lähteet:

Helena Miranda: Ota kipu haltuun (2016)

Helmet: Tunnista luotettava tieto