Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Suomen Kipu ry:n verkkosivustoa (suomenkipu.fi). Sivusto on julkaistu 21.1.2021.

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, joka lain 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan velvoittaa myös Suomen Kipu ry:tä. Laissa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Saavutettavuuden arviointi

Tämän verkkosivuston saavutettavuuden on arvioinut kolmas osapuoli, viimeksi 01/2021.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto vastaa suurilta osin saavutettavuusvaatimuksia, mutta sivustolla on kolme saavutettavuusongelmaa. Sivulta ei löydy "siirry ylös"-painiketta, joka helpottaisi selattavuutta. Valikon alaotsikot eivät ole yläotsikon sivulla tekstilinkkeinä. Sivulta puuttuu sivustokartta. Nämä saavutettavuusongelmat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Kaikilla sivuston videoilla ei ole tekstityksiä. Syy noudattamatta jättämiselle:

  • Lain mukaan tallenteiden on oltava saavutettavia viimeistään siirtymäajan jälkeen eli alkaen 23.9.2020. Sitä aiemmin julkaistuja tallenteita eivät kuulu lain piiriin, eli niitä ei tarvitse tehdä saavutettaviksi takautuvasti.

Palaute saavutettavuudesta

Voit antaa palauetta sivuston saavutettavuudesta sivuston ylläpitäjälle, Suomen Kipu ry:lle sähköpostitse heidi.krogell@suomenkipu.fi .

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et saa vastausta tai et ole tyytyväinen palautteeseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintavirastoon. Aluehallintoviraston sivulle karrotaan, kuinka ilmoituksen voi tehdä ja kuinka se käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)