Avun saaminen

Kivusta kertominen työyhteisössä ja tuen saaminen

Aina kivusta ei halua kertoa koko työyhteisölle. Voi kuitenkin olla hyödyllistä, että ainakin esihenkilö ja joku työkavereista on tietoinen kivusta ja sen tuomista haasteista. Näin tukea osataan tarvittaessa antaa. Monet pyrkivät peittelemään kipua muilta. Joskus ihan vain sekin helpottaa oloa, että saa työpäivän aikana sanoa jollekin "Nyt kivut on kyllä tosi pahana!"

Kukaan työntekijä ei osaa ja pysty kaikkeen. Kipu voi olla yksi tekijä, jonka vuoksi työjärjestelyjä ja työnjakoa on syytä miettiä. Monella on iso kynnys avun pyytämiseen ja siksi voikin olla hyödyllistä, että on jo ennalta sovittu, kuka auttaa tarvittaessa. Tämä madaltaa avun pyytämisen kynnystä.

Työhönvalmentaja tai työkykykooridinaattori apuna

Kipuoireiden ollessa pahana on monesti pää pyörällä ja jaksaminen vähissä. Silloin ei ole aina parhaimmillaan keksimään itse keinoja työn muokkaamiseksi, sanoittamaan työnantajalle tarpeitaan tai etsimään itselleen soveltuvaa työtehtävää. Onneksi näiden asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin! Työhönvalmentajat ja työkykykoordinaattorit ovat työkyvyn tukemisen asiantuntijota, joten sinun ei tarvitse itse olla.

Työhönvalmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea työllistymiseen.  Tukea voi saada joko nykyisellä työnantajalla toisiin tehtäviin siirtyessä tai kokonaan uudella työnantajalla. Työhönvalmennusta tarjoaa TE-palvelut, KELA ja työeläkeyhtiöt, kuten Ilmarinen.

Työkykykoordinaattori tukee tilanteissa, joissa kipu vaikuttaa työkykyyn. Monesti työkykykoordinaattori on myös etsimässä työpaikoille ratkaisuita, jotka tukevat koko työyhteisön työkykyä ja ennaltaehkäisevät mm. kipuoireiden syntymistä. Suurimmilla työnantajilla on omia työkykykoordinaattoreita, mutta heidän tukeaan on saatavilla myös esimerkiksi TE-palveluista.