Ansiomerkit

Suomen Kipu ry osoittaa tunnustuksena Suomen Kipu ry:n päämäärien hyväksi ansiokkaasti työskennelleelle henkilöjäsenelle antamalla Suomen Kipu ry:n pronssisen, hopeisen tai kultaisen ansiomerkin. Ansiomerkkejä myönnetään vuosittain ja ne jaetaan vapaaehtoisten koulutuspäivien yhteydessä.

Ansiomerkkejä voivat anoa Suomen Kipu ry:n hallituksen jäsenet, henkilöjäsenet tai toiminnanjohtaja. Jos esityksen on tehnyt Suomen Kipu ry:n yhteistyöyhdistys tai henkilöjäsen, on siinä oltava Suomen Kipu ry:n lausunto. Jos ansiomerkki- ja huomionosoitusesityksiä tehdään useammalle henkilölle samanaikaisesti, on esityksen tekijän ja lausunnon antajan merkittävä niihin puoltojärjestys.

Ansiomerkit ja huomionosoitukset anotaan alta löytyvällä anomuslomakkeella Suomen Kipu ry:n hallitukselta. Hakemus on täytettävä huolellisesti. Hakemuksessa täytyy olla selvästi eriteltynä se toiminta, jonka perusteella ansiomerkkiä tai huomionosoitusta haetaan. Hakemuksessa on selvittävä myös, kuinka kauan kukin toiminta on kestänyt. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta hallituksen käsittelyyn, vaan ne palautetaan hakijalle.

Esityksessä on mainittava henkilön täydellinen nimi, postiosoite ja perustelut.


Pronssinen ansiomerkki

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle, ei yhdistyksille tai yhteisöille. Merkki myönnetään pääsääntöisesti ansiokkaasta Suomen Kipu ry:n, alueellisen tai paikallisen vertaistukitoiminnan eteen tehdystä työstä.

Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 5 vuoden ajan on ollut Suomen Kipu ry: jäsen. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt Suomen Kipu ry:n toimintaa ja osallistunut aktiivisesti järjestötyöhön.


Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle. Merkki myönnetään pääsääntöisesti ansiokkaasta Suomen Kipu ry:n tai yhdistystoiminnan eteen tehdystä työstä. 

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 10 vuoden ajan on ollut Suomen Kipu ry:n jäsen. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminnallaan ansiokkaasti edistänyt Suomen Kipu ry:ssä tai kotiseudullaan vertaistukitoimintaa ja osallistunut merkittävällä tavalla Suomen Kipu ry:n järjestötyöhön luottamustehtävissä. Näitä luottamustehtäviä ovat muun muassa hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät tai muu ansiokas toiminta Suomen Kipu ry:n luottamushenkilönä.


Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki on Suomen Kipu ry:n ansiomerkeistä korkein. Merkki voidaan myöntää ainoastaan henkilölle. Merkki myönnetään Suomen Kipu ry:n merkittävässä hallinnollisessa tai muutoin erittäin merkittävässä tehtävässä toimimisesta.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka vähintään 15 vuoden ajan on ollut Suomen Kipu ry:n jäsen. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka merkittävällä tavalla on edistänyt kroonisen kivun eteen tehtävää työtä toimiessaan Suomen Kipu ry:n tehtävissä. Näitä ovat muun muassa eri toimikuntien jäsenyydet, puheenjohtajien tehtävät, hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen tehtävät, pitkäaikainen toimikuntien puheenjohtajan tai jäsenen tehtävät sekä pitkäaikainen ja ansiokas toiminta Suomen Kipu ry:n luottamushenkilönä.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää myös pitkäaikaiselle jäsenelle, joka on toiminut aktiivisesti ja ansiokkaasti Suomen Kipu ry:n yhteistyöyhdistyksessä. Näitä ovat muun muassa yhteistyöyhdistyksen puheenjohtajuus tai pitkäaikainen näiden hallituksessa toimiminen.

Kultaisen merkin saajalle annetaan luovutuskirja. Kultaiset ansiomerkit on numeroitu.


Ansiomerkkien anomuslomake