Kivun kohtaaminen: Validoinnin voima kipuoireisen tukemisessa

Validointi on empaattista kommunikaatiota, joka osoittaa että toisella on lupa tuntea juuri niin kuin tuntee.

Kipuoireisten asiakkaiden kohtaaminen ei aina ole helppoa, sillä moni kipuoireinen kokee herkästi kipuansa vähäteltävän ja lyhyet vastaanottoajat saattavat olla kiireisiä. Ammattilaisena voi tuntea voimattomuutta, kun haluaisi auttaa kipuoireista eteenpäin, mutta yhteistyö ei aina etene. Validoinnin avulla voidaan kuitenkin vahvistaa asiakkaan tunnetta kuulluksi tulemisesta ja helpottaa sekä nopeuttaa yhteistyötä.

Henkilö hymyilee kannettavan tietokoneen äärellä. Teksti: Validointi = osoitus, että on lupa tuntea niin kuin tuntee. Empaattista kommunikaatiota. Kertoo, että kokemuksessa on järkeä, se on oikeutettu ja normaali. Ei tuomitse. Aktiivista kuuntelemista. Asioiden näkeminen toisen ihmisen näkökulmasta. Tarjoaa kokemuksen kuulluksi tulemisesta, kannustuksesta ja ymmärretyksi tulemisesta.

3 tärkeää kivun validoinnin elementtiä

1. Usko yksilön kokemukseen

 • Kokemus on todellinen ja yksilöllinen
 • Haasteiden ja niihin liittyvän tuskan olemassaolon tunnistaminen ja tunnustaminen

2. Kokemuksen hyväksyttävyys

 • "On ok kokea ja ilmaista kipua"
  • Huom! Validoinnin päämääränä ei ole kivun poistaminen, vaan keskiössä on kokemuksen hyväksyminen sellaisena kuin henkilö sen kokee.
 • Yksilön ikävää kokemusta voidaan ymmärtää ja siihen suhtautua empaattisesti

3. Yksilöllinen viesti

 • Koska kokemus on aina yksilöllinen, tulee myös validoinnissa huomioida yksilön henkilökohtainen kokemus
  • Myös ryhmässä voidaan validoida, kunhan muistetaan ilmaista, että jokainen voi kokea asian eri tavoin
 • Huolehditaan, ettei viestintä sisällä epäilyksiä tai tuomitsemista

Miten validointia käytännössä toteutetaan?

 • Osoita ilmeillä ja eleilläsi olevasi läsnä
  • Nyökyttele
  • Katso kohti
  • Peilaa asiakkaan ilmeitä ja asentoja
 • Kysy, ymmärsitkö oikein kuulemasi
  • Ymmärsinkö oikein, että pidät töissä todella harvoin taukoja?
 • Kysy tarkentavia kysymyksiä
  • Sanoit, että teillä on vaimosi kanssa haastavaa löytää aikaa yhteiselle tekemiselle. Mitä haluaisit tehdä yhdessä vaimosi kanssa?
 • Pidä kysymykset lyhyinä ja helposti ymmärrettävinä
 • Vedä yhteen kuulemasi. Käytä samoja sanoja, kuin toinen itse käytti.
  • Tuo kuulostaa kyllä todella haastavalle tilanteelle, että esihenkilön kanssa ei oikein löydy puheyhteyttä.
Otsikko: Kerro kuulleesi kivun ja huolen! Kaksi henkilöä vierekkäin. Henkilön 1 yläpuolella puhekupla, jossa lukee "Mun selkä on ihan älyttömän kipeä" Jonkin siinä täytyy olla rikki. En usko, että voin mennä töihin." Henkilö 2 päällä kaksi puhekuplaa. Ensimmäisessä lukee "Mikään ei ole rikki. Voit ihan hyvin mennä töihin niin kuin yleensäkin." mutta tämän päällä on raksi. Toisessa puhekuplassa lukee "Sulla on kipua ja oot huolissas, että selässä on jotain rikki. Oot myös huolissasm vaikuttaako se jotenkin työsi tekemiseen. Se on ihan ymmärrettävää kovien kipujen kanssa."

Kaikkea ei tarvitse ja kannata validoida!

Validoinnin ydin on toisen kokemukseen uskomisessa. Asiakkaan kokemukseen uskominen ei kuitenkaan tarkoita, että sinun tarvitsisi olla samaa mieltä hänen kanssaan tai ajatella toimintatavan olevan hyväksi.

On tärkeää pohtia, milloin voit vain huomioida asiakkaan kokemuksen ja milloin taas on tarpeen tarjota rinnalle toinen näkökulma. Esimerkiksi selkeästi väärän tiedon korjaaminen on yleensä hyödyllistä erityisesti silloin, kun tilanteessa on myös muita ihmisiä läsnä. Olennaista on miettiä, voiko puheesta validoida jonkin osan ja mikä se kannattaa olla.

Otsikko: Voitko validoida jonkin osan puheesta? Kuvassa kaksi henkilöä. Toisen yläpuolella on puhekupla, jossa lukee "Kukaan oikeaa selkärankareumaa sairastava ei voi harrastaa painonnostoa." Toisen henkilön päällä on kaksi puhekuplaa, joista toisessa lukee "Se on ihan totta, että kaikille selkärankareumaa sairastaville raskaiden painojen nostaminen etenkään akuutissa pahenemisvaiheessa ei ole mahdollista." Toisessa puhekuplassa lukee: "Onneksi kuitenkin osa pystyy harrastamaan painonnostoa ja se toimii heillä myös kivunhallinnan keinona. Harrastaako joku teistä muista salilla käymistä?"

Vähättely voi pahentaa kipua

Kivun ja elämän haasteiden vähätteleminen viestii asiakkaalle, että hänen näkökulmansa tai kokemuksensa ovat vääriä. Se saa asiakkaan kokemaan, etteivät hänen kokemuksensa ansaitse huomiota tai kunnioitusta.

Vähättely aiheuttaa emotionaalista stressiä, mikä puolestaan johtaa biologiseen stressiin kehossa. Tämä voi pahentaa kipuoireita fysiologisesti. Siksi ammattilaisten on tärkeää varmistaa, etteivät he vahingossa vähättele asiakkaiden kokemuksia.

Validointi auttaa asiakasta sitoutumaan hoitoon

Validointi voi tuoda monia merkittäviä hyötyjä kivun hoitoon, kuntoutukseen ja asiakassuhteeseen. Validoinnin tiedetään vaikuttavan positiivisesti hoitoon sitoutumiseen. Asiakkaat, jotka kokevat tulleensa kuulluiksi ja ymmärretyiksi, ovat motivoituneempia sitoutumaan hoitoon. Validointi parantaa myös heidän kykyään muistaa annettuja ohjeita.

Erityisesti niille asiakkaille, joilla on mielialahaasteita ja kovaa kipua, validoinnin tiedetään olevan erityisen tärkeää. Se auttaa heitä tuntemaan, että heidän kokemuksensa otetaan vakavasti. Tämä luo luottamusta ja turvallisuudentunnetta, mikä on keskeistä kivun hoidossa.

Validoinnin avulla voidaan myös vähentää kivun katastrofointia, eli uhkakuvien maalaamista ja negatiivisen kehityksen ennakointia. Hyvä kohtaaminen auttaa asiakkaita säätelemään negatiivisia tunteitaan.

Lyhyetkin hyvät kohtaamiset ammattilaisen kanssa voivat olla asiakkaalle merkityksellisiä ja jäädä hänen mieleensä vuosikausiksi. Ne luovat luottamusta ammattilaisiin myös jatkossa ja auttavat siten eteenpäin hoitopoluilla.

Validointiharjoituksiin osallistuneiden kokemustoimijoiden kommentteja

"Tuli tunne, että mua kuunnellaan."

"Kun katsoit minuun, tuli tunne että sinua oikeasti kiinnostaa, mitä olen kokenut."

"Ei tullut olo, ettei sinua kiinnosta tai et halua tietää".

"On aiemmin ollut kokemus, että ammattilainen katsoo konetta ja sieltä heittää kysymyksiä. Tuntui hyvälle, kun nyt ammattilainen katsoi kohti."

Asiakkaan kuuleminen säästää vastaanottoaikaa

Ammattilaisilla on usein selkeä suunnitelma siitä, mitä asioita vastaanottotapaamisessa tulisi käsitellä. Aikapaineen alla voi tuntua houkuttelevalta siirtyä suoraan asiaan, jolloin kipuoireisen ajatusten kuunteleminen jää helposti taka-alalle.

Todellisuudessa aikaa voi kuitenkin säästyä, kun ammattilainen antaa asiakkaalle tilaisuuden kertoa kokemuksistaan ja validoi nämä kokemukset empaattisesti. Kun asiakas tuntee tulleensa kuulluksi heti vastaanoton alussa, hänen tarpeensa todistella kipuaan ja haasteitaan vähenee. Tämä mahdollistaa keskittymisen tapaamisessa olennaisiin asioihin.

"Päästiin tässä 15 minuutin harjoituksessa paljon pidemmälle, kuin yleensä pääsen asiakkaiden kanssa 60 minuutissa! Validointi auttoi saamaan nopeammin keskustelulle sen suunnan, mikä oli tarkoituskin. Ihmeellistä!"

- Validointiharjoituksiin osallistunut ammattilainen

Validointia voi oppia vain harjoittelemalla

Validoiva, empaattinen vuorovaikutustapa kehittyy vain harjoittelemalla. Voit harjoitella validointia omissa arjen ihmissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa, niin taito on helpompaa ottaa käyttöön myös vaativissa asiakastilanteissa.

1. Kuuntele aktiivisesti, kun ystäväsi tai kumppanisi kertoo kokemuksistaan. Keskity kuuntelemaan ilman, että keskeytät tai tarjoat hänelle ratkaisuja. Ole kiinnostunut juuri hänen näkökulmastaan ja pyri ymmärtämään, miten hän asian kokee.

2. Peilaa työkaverisi käyttämiä sanoja takaisin. Kuuntele häntä tarkasti ja poimi muutamia hänen käyttämiään avainsanoja omaan puheeseesi.

 • Työkaveri: "Mä olen niin turhautunut siihen, etten saa asiakasta taaskaan kiinni!"
 • Sinä: "Ei ole ihme, että olet turhautunut, kun olet niin monesti yrittänyt tavoitella häntä."

3. Kysy harrastuskaveriltasi täydentäviä kysymyksiä ja vedä yhteen, mitä hän juuri kertoi.

Tämä artikkeli on kirjoitettu toukokuussa 2024 järjestetyn Validoinnin voima työkyvyn tukemisessa -koulutuksen pohjalta. Haluaisitko itsekin päästä oppimaan lisää vuorovaikutuksesta ja harjoittelemaan mm. validointia käytännössä yhdessä kokemustoimijoidemme kanssa? Ilmoittaudu marraskuun 2024 koulutukseen!

Lähteet

 • Carstens et al. 2017: Effects of validating communication on recall during a pain-task in healthy participants
 • Edlund et al. 2017: Pain patient’s experiences of validation and invalidation from physicians before and after multimodal pain rehabilitation: Associations with pain, negative affecticity and treatment outcome
 • Nicole et al. 2022: Defining pain-validation: The importance of validation in reducing the stresses of chronic pain