Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Kipu ja työ kohtaavat -kurssit

Miksi valita juuri tämä kurssi?

Kipu ja työ kohtaavat -kurssit ovat hyvä mahdollisuus saada käytännön keinoja oman hyvinvointinsa lisäämiseen. Moni kursseille osallistunut on kertonut saaneensa aikaisemminkin tietoa kivunhallinnasta, mutta on kokenut tällä kurssilla saaneensa ensimmäisen kerran kivunhallinnan osaksi arkeaan. Etäkurssi mahdollistaa kevyen osallistumistavan omasta kodista käsin.

Voiko kurssille hakea, jos on työkyvyttömyyseläkkeellä?

Kipu ja työ kohtaavat -kurssit ovat suunnattu ensisijaisesti heille, joilla on oletettua työelämää edessä vielä useita vuosia. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi kuitenkin hakea mukaan kurssille, jos on valmis kurssin aikana pohtimaan oman työllistymisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Millaisella diagnoosilla kurssille voi hakea? Voiko päästä kurssille, jossa on muita samaa sairautta sairastavia?

Näillä kursseilla diagnoosilla ei ole merkitystä, eikä sitä kysytä hakulomakkeella tai kurssin aikana. Yhdistävänä tekijänä kaikilla on kokemus kivun kanssa elämisestä. Kurssilaisilta olemme saaneet palautetta, että on ollut rikkaus tutustua myös muihin, kuin juuri samaa kipusairautta sairastaviin.

Voiko kurssille hakea 18-vuotias nuori, joka ei ole vielä ollut työelämässä?

Kyllä voi. Kurssi soveltuu hyvin myös tilanteisiin, joissa työelämään siirtyminen on lähitulevaisuudessa kipuoireiselle ajankohtaista.

Tarvitseko kurssilla kertoa ammattiaan tai työpaikkaansa? Työskentelen itse kipuoireisten parissa, mutta kurssilla haluaisin olla vain osallistujana enkä ammattilaisena toisten tukijana.

Kurssilla ei tarvitse kertoa ammattiaan, työpaikkaansa, asuinpaikkaansa tai perhetilannettaan. Titteleillä ei näillä kursseilla ole väliä! Jokainen osallistuja voi itse rajata, mitä haluaa omasta taustastaan kertoa. Kipuoireet ovat yleisiä taustasta riippumatta ja myös kipuoireisten kanssa työskentelevien on hyödyllistä hakea tukea omiin kipuihinsa. 

Ovatko nämä kurssit vertaistukikursseja?

Kursseilla vertaistuki on suuressa roolissa. Keskusteluilla on kuitenkin aina aihe ja ne ovat ohjattuja sekä ajallisesti rajattuja. Kurssit eivät siis ole varsinaisia vertaistukiryhmiä. Jos kaipaat vapaampaa keskustelua vertaisten kanssa, suosittelemme osallistumaan vertaistukiryhmiimme.

Voiko kurssikerroille osallistua ilman kameraa ja mikrofonia vain chatin välityksellä?

Näillä kursseilla kurssilaisten välinen vuorovaikutus ja kokemusten sekä vinkkien jakaminen on suuressa roolissa. Jotta vuorovaikutus olisi mahdollisimman sujuvaa, käytetään kurssikertojen aikana kameraa ja mikrofonia. Kurssien ohjaajat huolehtivat mukavasta ilmapiiristä, jossa nopeasti tutustuu muihin osallistujiin ja kameroiden päällä pitämisestä tulee luontevaa. Osallistua voi hyvin myös sängyssä makoillen tai ympäriinsä kävellen. Osallistuminen näille kursseille ei ole mahdollista pelkästään chatin kautta.