Työn muokkaus helpottamassa kipujen kanssa työskentelyä

Paperirullia kantava kypäräpäinen mies hymyilee ja näyttää kädellä onnistumisen merkkiä.

Kipu voi vaikuttaa työkykyyn monin eri tavoin. Istuminen ja paikallaan oleminen voi olla haastavaa. Liikkuminen, nostaminen ja kannattelu voi olla kivuliasta. Monesti kipu vaikuttaa myös nukkumiseen ja väsymys voi vaivata työpäivän aikana. Myös keskittymisen, muistamisen ja uuden oppimisen haasteet voivat liittyä kipuoireisiin ja häiritä työssä. Kivun ollessa jatkuvasti läsnä voi mieliala laskea ja työkavereiden kanssa tuntuu hankalalta olla, kun tuntuu, että kipua täytyy jatkuvasti peitellä.

Työn muokkauksella voidaan kuitenkin vähentää näitä kivun aiheuttamia vaikutuksia!

Työn muokkaus

Työn muokkauksella tarkoitetaan työn sovittamista työ- ja toimintakykyä vastaavaksi. Sitä voidaan käyttää sairaslomalta palatessa, työn vaihtuessa tai varhaisen tuen keinona jo silloin, kun huomataan merkkejä työkyvyn heikkenemisen mahdollisuudesta.

Työn muokkaus voi olla käytännössä:

Kipuoireiden syntymistä voidaan ennaltaehkäistä

Työn muokkauksen keinoja kannattaa ottaa työpaikoilla jo ennaltaehkäisevästi käyttöön, jotta koko työyhteisö voisi voida paremmin!

On kaikkien etu, että kokouksissa on käytäntönä vaihdella asentoa istumisen, seisomisen ja liikuskelun välillä tai lounastauolla voi käydä tekemässä lyhyen kävelylenkin.

Työfysioterapeuttien osaamista kannattaa hyödyntää ergonomisia työskentelyasentoja pohtiessa.

Työn muokkaus toteutuu yhteistyössä

Aloitteen työn muokkaukseen voi tehdä työntekijä itse, työterveyshuolto tai esihenkilö. Työterveysneuvottelussa voidaan pohtia yhteistyössä keinoja, joilla työtä voidaan muokata ja sopia käytännöistä. Tarvittaessa mukana voi olla myös henkilöstöhallinto, työsuojelu tai erilaiset kuntoutustahot.

Työn muokkauksen suunnittelu alkaa kuormittavien tekijöiden ja toisaalta myös voivavarojen sekä vahvuuksien tunnistamisella. Kun tiedetään, mikä toimii ja mikä taas ei, voidaan muokata oikeita asioita oikeilla tavoilla. Työterveysneuvottelussa kannattaa tehdä suunnitelma, kuinka työn muokkauksen keinojen toimivuutta seurataan. Kokeilujakson jälkeen voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia.

Työn muokkaukselle voi olla tarvetta vain lyhytaikaisesti tai keinot voidaan ottaa käyttöön pysyvästi. Kaikkien työntekijöiden työkyky vaihtelee elämän eri tilanteissa ja työn muokkauksen keinoja tulisikin vaihdella aina tarpeen mukaan.

Mitä jos työnantaja ei suostukaan työn muokkaukseen?

Työolobarometrin 2020 mukaan 82 % työntekijöistä on kokenut esihenkilön suhtautuvan rakentavasti muutosehdotuksiin ja 74 % kokee, että heitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita. Useimmat työnantajat siis suhtautuvat työn muokkaukseen positiivisesti ja haluavat löytää keinoja tukea kipuoireisen työntekijän työkykyä.

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden terveydestä työssä. Työolosuhteissa tulee ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset, kuten osatyökykyisyys kipujen vuoksi. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan työnantajalla on velvollisuus toteuttaa tarvittavat kohtuulliset työn mukautukset, jotta henkilön on mahdollista suoriutua työtehtävistään.

Eri alat ja työpaikat ovat aina erilaisia ja kaikkialla työn muokkaukseen ei valitettavasti aina suhtauduta myönteisesti. Usein tämä johtuu siitä, että ei tiedetä mitä työn muokkaus käytännössä voisi tarkoittaa ja miten sitä pystyttäisiin toteuttamaan. Useimmat työn muokkauksen keinoista ovat täysin ilmaisia tai edullisia toteuttaa ja ne maksavat itsensä nopeasti työnantajalle takaisin. Työn muokkaamisen kustannuksiin työnantaja voi olla oikeutettu saamaan työolosuhteiden järjestelytukea.

Työnantajaa voi vinkata katsomaan Kipeen hyvä työntekijä -webinaarin, jossa puhutaan kipuoireisen työntekijän huomioimisesta työpaikalla.

Tukea työn muokkauksen suunnitteluun kannattaa hakea työterveyshuollosta. Myös TE-palveluista löytyy työkykykoordinaattoreita, joilla on osaamista kipuoireisen työntekijän työskentelyn helpottamisesta.


Valtaosa työnantajista suhtautuu positiivisesti työn muokkaukseen, kun heille tarjotaan käytännön ideoita, miten työtä voisi muokata ja mitä hyötyä siitä on.


Katso webinaari-taltioinnista lisää tietoa työn muokkauksesta

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Jos video ei näy, hyväksy evästeet sivun alalaidasta.