Pitkän koronan kipuoireet: kivunhallinta ja toipuminen

Koronan sairastaminen voi saada aikaan monenlaisia kipuoireita. Useimmiten oireet helpottavat ajan myötä. Osalla covid-19-viruksen sairastaneista oireet kuitenkin pitkittyvät tai palaavat oireettoman jakson jälkeen.

Pitkän koronan oireet voivat olla hyvin moninaisia ja yksilöllisiä. Yleisimpiä kipuoireita ovat lihaskivut ja spasmit, rintakipu, nivelkivut ja päänsärky. Osalla kipuoireet ovat vain yhdessä kehon kohdassa ja osalla taas saattaa olla hyvinkin moninaisia kipuoireita ympäri kehoa.

Riskitekijät pitkän koronan kipuoireille

 • Naissukupuoli
 • Korkeampi ikä (mahdollisesti)
 • Sairaalassaolopäivät
 • Aiemmat kipuoireet
Käsi pitelee auki olevaa laatikkoa, josta lähtee nuolia ylöspäin. Teksti: Pitkän koronan aiheuttamaa kipua hoidetaan samoin, kuin muutakin pitkittynyttä kipua.

Pitkän koronan kipua on mahdollista hoitaa

Täysin tarkasti ei vielä tiedetä, mistä pitkän koronan kipuoireet johtuvat. Se kuitenkin tiedetään, että kipua voidaan hoitaa samoin, kuin muutakin pitkittynyttä kipua. Eli tarvitaan monen eri hoitokeinon yhdistelmää, jotka tulee valita yksilöllisesti. Hoidossa on hyötyä moniammatillisesta tiimistä, johon voi kuulua esimerkiksi lääkäri, psykologi, sairaanhoitaja, fysio-, toiminta- tai ravitsemusterapeutti. Aina potilaan ei kuitenkaan ole tarpeen itse tavata esimerkiksi monia eri terapeutteja, vaan hoitavat ammattilaiset voivat myös konsultoida toisiaan parhaista hoidon ja kuntoutuksen tavoista.

Pitkäänkin jatkuneista pitkän koronan kipuoireista on mahdollista toipua.

Kivun omahoito on olennainen osa hoitoa

Ammattilaisten tukemana on tärkeää ottaa jokapäiväiseen käyttöön erilaisia kivun omahoidon keinoja. Niiden avulla voi löytää keinoja, joilla pystyy itse lievittämään kipua ja ennaltaehkäisemään kivun yllättäviä pahenemisvaiheita. Apuna itselle sopivien kivunhallinnan keinojen löytämiseen voi saada Kivunhallinnan keinojen listasta.

Aivot ja hermosto voivat joko vahvistaa tai vaimentaa koettua kipua. Pitkässä koronassa hermosto käy ylikierroksilla ja toimii kipua vahvistavasti. Siksi hoidossa olennaisessa roolissa onkin hermoston rauhoittamiseen tähtäävä kuntoutus ja omahoidon keinot, kuten erilaiset rentoutumisen keinot sekä aktiivisuuden ja levon tasapainon etsiminen.

Henkilö makaa kyljellään silmät kiinni peiton alla ja vieressä on kaksi koiraa. Teksti: Erilaisiin tilanteisiin tarvitaan erilaisia keinoja: tee suunnitelma!

Kivunhallinnan keinojen käyttöön ottaminen

Pitkän koronan oireisiin kuuluu usein voimattomuus. Kun energiaa on vähän, onkin erityisen tärkeää tehdä tietoisia valintoja siitä, mihin asioihin pyrkii vaikuttamaan. Uusia kivunhallinnan keinoja kannattaa ottaa kokeiluun yksi kerrallaan, muutaman kerran viikossa kokeillen. Tämä auttaa hermostoa sopeutumaan muutoksiin ilman liiallista stressiä.

 • Aloita pienestä ja vähän kerrallaan
 • Harjoittele uusia kivunhallinnan keinoja silloin, kun kipu ei ole aivan pahimmillaan
 • Yhdistä harjoittelu johonkin jo olemassa olevaan rutiiniin
  • Lempimusiikin kuuntelu hampaita pestessä
  • Onnistumisen hetkien miettiminen tiskikonetta täyttäessä
  • Lyhyt kehotietoisuusharjoitus nukkumaan käydessä

Mikä on pienin mahdollinen kivunhallinnan teko, jonka voit tehdä silloinkin, kun voimat ei riitä mihinkään?

Tärkeää on myös keskittää voimavaransa mahdollisuuksien mukaan niiden asioiden tekemiseen, mitkä tuottavat itselle hyvää mieltä ja saa ajatuksia pois kivusta. Sairastaminen on raskasta ja siksi onkin tärkeää välillä päästä kokemaan myös iloa ja tyytyväisyyttä. Itselle mieluisa tekeminen, riittävän pieniin hetkiin jaettuna, on parhaimpia pitkäaikaisen kivun hoidon keinoja!

Vaikka elämä voi tuntua raskaalle pitkän koronan kanssa, on hyvä muistaa, että yleensä oireet ajan myötä helpottavat, kun löytää itselleen sopivat kivunhallinnan ja muun hoidon keinot.