Sairauspäiväraha

Taloudellinen tuki kokoaikaisella sairauslomalla

Sairauspäiväraha on tarkoitettu 16-67-vuotiaille, jotka eivät voi sairautensa vuoksi tehdä tavallista työtään. Sitä haetaan KELA:sta lääkärintodistuksella. Lyhyeen sairauslomaan (max. 60 arkipäivää) riittää suppeampi A-lääkärintodistus ja pidempään jaksoon tarvitaan laajempi B-lausunto.

KELA maksaa sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen joko työnantajalle tai työntekijälle työehtosopimuksen mukaisesti. Yleensä omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Omavastuuajan työntekijä saa normaalisti palkkaa.

Sairauspäivärahan määrään vaikuttaa työntekijän vuositulot. KELAn laskurilla voi arvioida sairauspäivärahan määrää.

Sairaspäivärahaa voi saada samaan sairauteen enintään 300 arkipäivää, eli noin vuoden ajan.

  • 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen voi saada 50 lisäpäivää
  • Vuoden työkykyisyyden jälkeen voi saada uuden sairauspäivärahajakson samaan sairauteen
  • Uuteen sairauteen voi saada uuuden sairauspäivärahakauden silloinkin, kun 300 päivää on tullut täyteen toiseen sairauteen.

Myös osatyökyvyttömyyseläkkeellä työskentelevät ovat sairastuessaan oikeutettuja sairauspäivärahaan.

Mies varastohallissa pahvilaatikoiden keskellä kypärä päässä.

Osasairauspäiväraha on hyvä vaihtoehto osittain työkykyiselle

Jos työkyky on alentunut kivun vain osittain, voi osasairausloma olla hyvä vaihtoehto. Osasairausloma ehkäisee tutkitusti työkyvyttömyyden pitkittymistä ja eläkkeelle siirtymistä.

Työaika on osasairauspäivärahalla 40-60 % aiemmasta. Työskentely ei saa vaarantaa toipumista.

Osasairauspäivärahaa haetaan Kela:sta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan A-todistus (enintään 60 päivää) tai B-lausunto (pidempi osairauspäiväraha). Lyhytaikaisten sairauksien todistamiseen käytetään yleensä A-todistusta ja pidempää B-lausuntoa silloin, kun kuntoutustarvetta on syytä selvittää tai työkyvyttömyyttä on vaikeaa arvioida.

Osasairausloma voi alkaa joko kokoaikaisen työkyvyttömyyden jälkeen tai heti osa-työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen silloin, kun taustalla on useita lyhyitä sairauspoissaolojaksoja.

Osasairausloman pituus:

  • Vähintään 12 arkipäivää
  • Enintään 150 arkipäivää

Heti osasairausloman alkaessa on hyvä ottaa aktiiviseen käyttöön työn muokkauksen keinoja onnistuneen työhön palaamisen mahdollistamiseksi. Apuna työn muokkauksen suunnittelussa voi käyttää työn muokkauksen tarkistuslistaa.