Valintaperusteet kursseille

Kipu ja työ kohtaavat -kurssien osallistujamäärää on rajattu, jotta kaikilla on mahdollisuus halutessaan osallistua keskusteluun ja päästä jakamaan omia kokemuksiaan. Jotta kurssista saisi itselleen mahdollisimman paljon hyötyä, se vaatii sitoutumista, eikä sen vuoksi sovi esimerkiksi kovin akuuttiin elämäntilanteeseen. Tämän vuoksi hakiessa kannattaa miettiä hetki, onko oma tämänhetkinen elämäntilanne sellainen, että se mahdollistaa viikoittaiset tapaamiset ja uuden oppimisen.

Valintaprosessissamme ei arvioida kivun määrää tai tuen tarvetta, vaan pyrimme löytämään osallistujat, jotka hyötyvät parhaiten juuri tästä kurssista yhdessä toimien ja sitoutumalla yhteisiin tavoitteisiin.

Valintaperusteet

  • Halu löytää tukea kipuoireisiin
  • Ikä ja työtilanne
    • Työikäiset henkilöt, joilla on oletettua työelämää edessä vielä useita vuosia
  • Ei ole osallistunut aiemmin Kipu ja työ kohtaavat -kurssille
  • Valmius rakentavaan vuorovaikutukseen ryhmässä
  • Mahdollisuus sitoutua toimintaan
  • Avoimuus ja motivaatio ottaa uusia työ- ja toimintakykyä edistäviä toimintatapoja käyttöön

Kurssivalinnoissa painotetaan monimuotoisen ryhmän muodostamista.