Työtehtävien selkeyttäminen

 • Työn rytmittäminen
 • Työnjako, tehtävien rajaaminen
 • Työn keventäminen
 • Osaamisen hyödyntäminen kevyemmissä työtehtävissä
  • Vahvuudet käyttöön!
 • Keskittyminen vain yhteen asiaan kerrallaan
  • Sähköpostien katsominen vain tiettyinä ajankohtina
 • Häiriövapaat tunnit
 • Rutiini
 • Muistamisen tuki
  • Kirjalliset ohjeet
  • Tsekkilistat
  • Kännykän muistutukset
 • Perehdytys ja koulutus