Työtehtävien selkeyttäminen

Epäselvät työtehtävät, liian suuri työmäärä ja rikkonainen työn rakenne ovat tekijöitä, jotka voivat heikentää työhyvinvointia. Näiden rooli korostuu, jos elämää kuormittaa myös kipu. Työtä on kuitenkin mahdollista muokata monin eri tavoin, jotta työn tekeminen onnistuu myös kipuoireiden kanssa.

Työn rytmittäminen

Monet hyötyvät työn rytmittämisestä itselleen sopivaksi. Toisilla aamupäivät ovat virkeintä aikaa, jolloin kipuoireet ovat helpompia ja ajatus kulkee hyvin. Tällöin voi olla hyödyllistä tehdä vaativimmat työtehtävät heti aamusta ja iltapäivällä tehdä sitten rutiininomaisia tehtäviä. Joillakin keho taas käynnistyy hitaasti ja työt sujuvatkin helpoiten vasta iltapäivästä.

Erilaisten työtehtävien välillä vaihteleminen voi myös olla hyödyllistä. Monille kipuoireisille staattiset työasennot lisäävät kipua. Siksi monet hyötyvätkin siitä, että työpäiviin sisältyy niin päätetyötä, ihmisten kohtaamista, kuin liikkumistakin esimerkiksi tavaroita hakiessa.

Työtehtävien uudelleen organisointi

Työtä voidaan selkeyttää rajaamalla tai keventämällä työtehtäviä. Voidaan esimerkiksi sopia, että työhön ei kuulu lainkaan nostamista tai nostamista tehdään vain työparin kanssa. Joskus kivun kanssa olemista taas helpottaa, jos työstä jää asiakastyö kokonaan pois.

Työn muokkaus ei kuitenkaan ole pelkästään työtehtävien poistamista. Se voi myös olla niiden muuttamista toisin tehtäväksi tai uusien työtehtävien lisäämistä. Monella työntekijällä on paljon sellaista hiljaista osaamista, joka hyödyttää työyhteisöä. Joskus voi olla hyödyllistä pohtia uusia tehtäviä omien vahvuuksiensa kautta.

Monella työntekijällä on paljon sellaista hiljaista osaamista, joka hyödyttää työyhteisöä. Joskus voi olla hyödyllistä pohtia uusia tehtäviä omien vahvuuksiensa kautta.

 • Mistä tekemisestä nautit?
 • Mistä olet saanut hyvää palautetta?
 • Missä haluaisit kehittyä?

Jos työtehtäviä on tarve rajata tai keventää, on hyödyllistä tarkastella koko työyhteisön tarpeita samanaikaisesti. Työpaikoilla on hyviä kokemuksia siitä, kun työtä ollaan muokattu ihan kaikkien työntekijöiden tarpeet huomioiden.  Usein erityisesti isommissa työyhteisössä löytyy työntekijöitä, joilla on erilaisia tarpeita. Töiden uudelleen organisointi työntekijöiden vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden mukaan voikin hyödyntää organisaatiota paljon enemmän, kuin yksittäisten työntekijöiden tehtävien muuttaminen. Työntekijän kannattaakin ottaa rohkeasti työn uudelleen organisoinnin tarve puheeksi niin esihenkilön kuin työkavereidenkin kanssa. Kipuoireiden tuomat rajoitteet työtehtäviin voivatkin siis olla työyhteisön onni, kun työn uudelleen organisointi mahdollistaa erilaisiin tehtäviin siirymisen!

Keskittyminen yhteen työtehtävään kerrallaan

Nykyinen työelämä on herkästi melko hektistä ja työpäivät sisältävät paljon keskeytyksiä, jos niitä ei rajata.

Kivun kanssa keskittyminen voi muutenkin olla haastavaa. Jokainen keskeytys häiritsee keskittymistä, joten niitä kannattaa tietoisesti rajata. Työnantajan kanssa voidaan sopia, että on lupa keskittyä vain yhteen asiaan kerrallaan. 

 • Sopimus, että työkaverit ei pyydä apua, kun näkevät työskentelyn olevan kesken
 • Kokouksissa voi vain kuunnella ja ei tarvitse toimia kirjaajana
 • Sähköpostien katsominen vain tiettyinä ajankohtina
 • Puhelinaika
 • Häiriövapaista tunneista sopiminen

Rutiinit tukevat työskentelyä kivun kanssa

Kivun kuormittaessa aivoja työtehtävistä suoriutumista voi helpotttaa rutiinit. Kun asiat tapahtuvat aina samalla tavalla, ei valmiiksi kuormittuneita aivoja tarvitse kuormittaa pohdinnalla entistä enemmän.

Hyvä perehdytys ja koulutus selkeyttää työn tekemistä ja vähentää kuormittuneisuutta. Tällä taas on positiivinen vaikutus kivun kanssa työskentelyyn.

Muistamisen tukena kannattaa käyttää erilaisia tukikeinoja.

 • Kirjalliset ohjeet
 • Tsekkilistat
 • Kännykän muistutukset