Parkinsonin tauti ja kipu

Kaksi hahmoa, joiden kehoissa hermosto näkyvissä. Kädestä lähtee nuoli aivoja kohti ja käden kohdalla on salamoita. Hahmojen päällä hehkulamput, jotka ovat eri väriset keskenään.

Valtaosalla Parkinsonin tautia sairastavista esiintyy kipua, mikä on yksi keskeisistä oireista. 85 % sairastavista kokee kipua ja 42 %:lla on kohtalaista tai vaikeaa kipua. Kivun on havaittu vaikuttavan elämänlaatuun vielä motorisia oireitakin enemmän, jonka vuoksi hyvä kivunhoito on olennainen osa sairauden hoitoa.

Sairauteen voi liittyä monia erilaisia kipuja, mm.

 • Lihas- ja nivelkivut
 • Jäykkyys ja pakkoliikkeet (dystonia)
 • Ummetuksen aiheuttamat vatsakivut
 • Ihon tuntohäiriöt

Mikä kivut aiheuttaa?

Parkinsonin taudin kipuoireet ovat yksilöllisiä ja niihin vaikuttavat monet eri taustatekijät. Hyvän kivunhoidon kannalta onkin tärkeää tunnistaa ne taustatekijät, jotka vaikuttavat kyseisen potilaan kipuoireisiin.

Aivot ja hermosto voivat vahvistaa tai vaimentaa koettua kipua. Parkinsonin taudissa hermostoa rappeuttavat muutokset aiheuttavat muutoksia myös kivun prosessointiin. Itse sairauden fysiologisten muutosten lisäksi kipuun voivat vaikuttaa myös monet muut tekijät, kuten lääkkeiden sivuvaikutukset ja muut sairaudet. Myös liikkumisen vähentyminen ja elämän kaventuminen voivat aiheuttaa ja lisätä kipuoireita. Kivun kokemista voi pahentaa myös erilaiset tunteet, kuten pelot, masennus ja stressi.

Parkinsonin taudin kipua voidaan hoitaa monin tavoin

Samoin kuin muihinkin pitkäaikaisiin kiputiloihin, tarvitaan myös Parkinsonin tautiin liittyvän kivun hoitoon monen eri keinon yhtäaikaista käyttämistä. Hoito tulee valita aina yksilöllisesti, oireiden ja taustatekijöiden mukaisesti.

 • Lääkehoito
 • Botuliini-injektiot (dystonisen kivun hoidossa)
 • Syväaivostimulaatio (DBS)
  • Lievittää kivun voimakkuutta ja vähentää herkkyyttä kylmäkivulle
 • Terapiat (mm. fysio- ja toimintaterapia)
 • Kivun omahoito

Kivun omahoito

Parkinsonin tautiin liittyvää kipua kannattaa hoitaa erilaisin kivunhallinnan keinoin lääkkeellisten hoitomuotojen rinnalla. Kivun omahoidon keinoja kannattaa ottaa osaksi arkea jo silloin, kun kivut eivät ole kovin haastavia. Näin kokonaiskiputilannetta voidaan helpottaa ja elämänlaatua parantaa.

Rentoutuminen

Dystonia, väsymys ja sairauteen liittyvät huolet voivat tehdä rentoutumisesta vaikeaa. Tämän vuoksi onkin tärkeää löytää itselleen sopivat rentoutumiskeinot. Monet saavat apua rentoutus- ja tietoisen läsnäolon harjoituksista, lämmöstä sekä lempimusiikin kuuntelusta. Myös kaikki itselleen mieluisa tekeminen on rentouttavaa ja voi siten vähentää kipua.

Liikunta

Parkinsonin tautiin liittyvät motoriset haasteet voivat saada liikkumisen hiljalleen vähenemään. Tärkeä osa sairauden hoitoa on kuitenkin pysyä mahdollisuuksien mukaan liikkeessä ja vahvistaa myös lihaksia. Liikunta tutkitusti vähentää kipuoireita ja ylläpitää toimintakykyä.

Olennaista on löytää itselle mieluisat tavat liikkua. Sairauden edetessä liikunta ei välttämättä onnistu enää samalla tavalla kuin ennen, mutta tilalle on mahdollista löytää vaihtoehtoisia liikkumistapoja tai itselle täysin uusia lajeja! Monet yhdistykset ja kunnat tarjoavat mahdollisuuksia kokeilla soveltavaa liikuntaa ja erilaisia liikunnan apuvälineitä.

Hyviä lajeja voivat olla mm.

 • Tanssi
 • Asahi (mahdollista tehdä myös istuen)
 • Allasliikunta

Tukea jaksamiseen

Kipujen ja Parkinsonin taudin kanssa eläminen voi välillä tuntua raskaalle. Joskus voi tuntua, että omassa lähipiirissä ei ymmärretä kipua ja sairautta. Kipujen kanssa ei kuitenkaan kannata jäädä yksin. Tukea kannattaa hakea sekä ammattilaisilta että vertaisilta. Tilanteesta keskusteleminen usein selkeyttää myös omia ajatuksia ja tunteita. Vertaisilta voi myös saada hyviä vinkkejä kivun kanssa elämiseen. Tutustu toimintaamme ja tule mukaan!