Tukea elämään kivun kanssa

Vertaistukea saman kokeneilta

Vertaistuki tarkoittaa samankaltaisia kokemuksia läpikäyneiden ihmisten keskinäisiä kohtaamisia joko kahden kesken tai ryhmässä. Vertaistuki on kuuntelemiseen perustuvaa kohtaamista, jota tarjoavat Suomen Kipu ry:ssä koulutetut vapaaehtoiset.

Saman kokeneiden joukossa voit saada kokemuksen siitä, että et ole kipujesi kanssa yksin. Yhteinen kokemusten jakaminen luo syvän ymmärretyksi tulemisen tunteen. Pääset puhumaan mielessäsi olevista ajatuksista ja tunteista, kuulet muiden selviytymiskeinoista ja opit siitä, millaista apua ja tukea pitkäkestoisen kivun kanssa elämiseen on tarjolla. 

Suomen Kipu ry tarjoaa monipuolisia vertaistuen mahdollisuuksia. Ryhmämuotoista vertaistukea on tarjolla niin paikallisten ryhmien kuin etävertaistukiryhmienkin muodossa. Lisäksi tarjoamme vertaistukea ryhmächattien ja Facebook-ryhmien välityksellä.

Toiminta on maksutonta, eikä siihen osallistuminen edellytä Suomen Kipu ry:n jäsenyyttä. 

Tukea ja tietoa?

Järjestämme myös erilaisia tapahtumia ja kursseja, joilta on mahdollista saada sekä tietoa kivusta ja sen kanssa elämisestä että vertaistukea muilta osallistujilta. Tällä hetkellä säännöllisesti järjestämme muun muassa webinaareja ja kursseja tueksi kivun ja työn yhteensovittamiseen.

Tulossa olevat tapahtumat ja kurssit ilmoittautumisineen löydät täältä.