Mistä saada tukea kivun kanssa elämiseen?

Tukea kipuun vertaisilta?

Mistä löytyisi muita samassa elämäntilantessa olevia? Miten muut ovat selvinneet tällaisessa tilanteessa? Vertaistuki voi auttaa esimerkiksi silloin, kun tuntuu, että on itse ainoa henkilö käymässä läpi näitä ajatuksia ja tunteita. Muiden kokemukset ja näkökulmat voivat tarjota arvokasta tukea ja tietoa - ja sinun kokemuksesi voi olla arvokas jollekin toiselle.

Vertaisilta voi saada tukea, samaistumista ja toivoa. Vertaistuen myönteiset vaikutukset perustuvatkin ymmärryksen, luottamuksen ja empatian saamiseen, yksinäisyyden tunteen vähenemiseen, toiveikkuuden lisäämiseen ja vastavuoroiseen jakamiseen. Vertaistuki tarjoaa arvon ja merkityksellisyyden tunteiden kokemista, ja voi auttaa valtaistumaan omassa elämässä. Se vaikuttaa myönteisesti omaan tulevaisuudenkuvaan ja auttaa hyväksymään sairauden osana omaa identiteettiä. Vertaistuki voi vahvistaa myös oireiden kanssa selviämistä käytännön tasolla: tuen saaminen voi auttaa muuttamaan omaa käyttäytymistä, esimerkiksi vahvistaa itsehoitomenetelmien käyttöä, ja vertaiset voivat tarjota vinkkejä arkeen ja jokapäiväisiin toimintoihin. Myös sairastuneen läheisille vertaisten tuki tarjoaa mahdollisuuksia jakaa tilannettaan toisten saman kokeneiden kanssa.

Vertaistuen oikea ajoittaminen on oletettavasti tärkeää. Vertaistukiryhmä ei kenties ole sopiva tukimuoto silloin, kun ihminen on vasta shokki- tai reaktiovaiheessa. Sairauden hyväksymisen tunteet tai prosessin vaiheet vaikuttavatkin vertaistuesta saataviin hyötyihin. Myös sairauden tila ja hoidon aiheuttama kuormitus voivat vaikuttaa siihen, kuinka paljon vertaistuesta voi saada hyötyä tai kuinka usein tukiryhmiin jaksaa osallistua. Onneksi myös muu saatavilla oleva sosiaalinen tuki voi lisätä jaksamista vertaistuen ohella.

Suomen Kipu tarjoaa vertaistukea monenlaisiin tarpeisiin, myös ajasta ja paikasta riippumatta. Jos haluat jakaa kokemuksiasi kivusta muiden saman kaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa, voit osallistua vertaistukiryhmään. Ryhmiä kokoontuu niin paikan päällä kuin verkossa, joten osallistumaan pääsee mistä päin Suomea tahansa.

Vertaistukiryhmässä voit jakaa kokemuksia sekä iloja ja suruja muiden kipuoireisten kanssa. Vertaisryhmissä puhutaan kivusta ja sen kanssa elämisestä, vaihdetaan kuulumisia, rentoudutaan ja pidetään teematapaamisia.

Jos kaipaat kahdenkeskistä tukea, voit soittaa kipuluuriin, jossa päivystää vertainen.


Tukea ja tietoa?

Järjestämme myös erilaisia tapahtumia ja kursseja, joilta on mahdollista saada sekä tietoa kivusta ja sen kanssa elämisestä että vertaistukea muilta osallistujilta. Tällä hetkellä säännöllisesti järjestämme muun muassa webinaareja ja kursseja tueksi kivun ja työn yhteensovittamiseen.

Tulossa olevat tapahtumat ja kurssit ilmoittautumisineen löydät täältä.