Ajankäytön liikennevalot

Monilla kipua sairastavilla on haasteita jaksamisen, aktiivisuuden ja levon kanssa. Kivun tuoma kuormitus voi heijastua monille elämän osa-alueille ja jokin aiemmista palauttavista tekemisistä on voinut jäädä sairastumisen myötä pois. Sen vuoksi jaksamista sekä aktiivisuuden ja levon tasapainottamista on hyvä pysähtyä välillä miettimään kipuasiakkaiden kanssa. Yksi tapa tarkastella tätä on ajankäytön liikennevalot.

Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa asiakas pitää kirjaa tekemisistään muutaman päivän ajan. Oleellista kirjaamisessa on tekemisten järjestys: niitä on tarkoitus merkitä ylös lukujärjestystyyppisesti juuri siinä järjestyksessä, jossa niitä tehdään. Osa tehdystä listasta voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:
Nukkuminen
Somen selailu
Kotitöiden teko (tiskaus)
Aamupala
Suihku
Opiskelu (artikkelin lukeminen)

Seuraavassa vaiheessa asiakkaan on tarkoitus värittää (tai muulla tavoin merkitä) tekemisiä sen mukaan, lisäävätkö vai vievätkö ne voimia. Harjoituksessa voi käyttää seuraavia värejä:

Punainen = Vie voimia
Keltainen = Neutraali, ei vie voimia, mutta ei lisääkään
Vihreä = Antaa lisää voimia

Värittämisen jälkeen ajankäyttöä tarkastellaan yhdessä. Millaisia huomioita asiakas teki? Ovatko värit tasapainossa? Painottuuko jokin väri useasti tiettyyn ajankohtaan, esim. aamuun? Oleellista on antaa asiakkaalle tilaa pohtia ja sanoittaa omia huomioitaan ja niiden syitä ja siirtyä sen jälkeen pohtimaan mahdollisia ajankäyttöön tehtäviä muutoksia. Vaatisivatko tekemiset asiakkaan mielestä uudelleenjärjestelyä, jonkin lisäämistä tai jonkin poistamista? Miten se voisi toteutua? Ajankäytön muutokset voivat tuntua haastavilta, kun asioita on tottunut tekemään tietyllä tavalla. Asiakasta kannattaa tukea löytämään jokin pieni muutos tai jakamaan isompaa muutosta pienempiin osiin. Muutoksia miettiessä kannattaa keskittyä yhteen tai korkeintaan kahteen asiaan, ja palata myöhemmin tarkastelemaan niiden vaikutuksia jaksamiselle, jolloin voidaan pohtia myös muuta muutoksentarvetta.

Harjoituksen voit ladata tulostettavaksi tästä: