Unelmien työ

Mikä voisi olla meidän työyhteisölle, työpaikalle tai juuri tälle työntekijälle sopiva työn muokkaus tai tuunaus? Vaihtoehtoja tuntuu olevan paljon, eikä työntekijä oikein itsekään osaa sanoa, mistä voisi olla apua...

Työn muokkauksen pohtimisen apuna voidaan käyttää Unelmien työ -harjoitusta, jonka voi teettää työntekijällä esimerkiksi kehityskeskustelussa tai yhteisen palaverin päätteeksi. Tärkeintä on, että harjoituksesta on mahdollista myös keskustella yhdessä.

Harjoituksessa pohditaan erilaisten työn elementtien kautta, millainen voisi olla oma unelmien työ. Pohdinnassa ei tarvitse pohjata nykyiseen työhön tai miettiä mikä on mahdollista - sitä mietitään vasta unelmoinnin jälkeen! Työntekijälle on hyvä ennen harjoituksen tekoa sanoittaa, että unelmointi on sallittua ja harjoituksesta voi jakaa esihenkilölle sen, mikä tuntuu luontevalta.

Unelmien työ -harjoituksesta kuva

Kun unelmien työtä on pohdittu, on sen jälkeen hyvä käydä lyhyt keskustelu. Millaisia asioita työntekijä nosti listalleen? Häntä voi pyytää mainitsemaan esim. viisi asiaa koko listalta tai yhden jokaisesta kentästä. Esiin nousseiden asioiden pohjalta lähdetään käymään keskustelua siitä, voisiko joku unelmien työn elementti jollain lailla toteutua jo nykyisessä työssä. Huomasiko työntekijä itse, että jonkun asian voisi sellaisenaan tuoda osaksi omaa työtä? Kiinnititkö huomiota esihenkilönä siihen, että jonkun elementin voisi nostaa koko työpaikan käytännöksi? 

Joskus voi olla, että listalta ei ensi tarkastelulla tunnu löytyvän mahdollisia mukautuksia nykyiseen työhön. Voitte tällöin jatkaa pohdintaa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Jos työn sisältöä tuntuu olevan vaikeaa muokata, löytyisikö tauoilta mahdollisuutta erilaisille tavoille toimia? Jos työ ei mahdollista yksinoloa, pystyttäisiinkö jokaiselle työntekijälle varmistamaan mahdollisuus rauhalliseen taukoon?
  • Työajan muokkausten sijaan voi pohtia työtehtävien aikatauluttamista. Voisiko vastuullisimman työtehtävän siirtää pois aamusta, jos töitä ei ole mahdollista aloittaa myöhemmin?
  • Sen sijaan, että tarkasteltaisiin yksittäistä työntekijää, tarkasteluun voi ottaa myös koko työyhteisön. Olisiko toive ulkoilusta työpäivän aikana mahdollista toteuttaa koko porukan yhteisellä kävelypalaverilla?

Lopuksi sopikaa yhdessä työntekijän kanssa, mikä asia tai asiat otetaan kokeiluun. Tärkeää on, että pohdinta ei jää pelkäksi keskusteluksi, vaan sen pohjalta tehdään konkreettinen muutos työhön. Muutoksen ei kuitenkaan tarvitse olla iso, vaan pienilläkin asioilla on merkitystä työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta!

Unelmien työ -harjoituksen toisesta sivusta kuva

Harjoituksen voit ladata tulostettavaksi alta: