Kivunhoito kuuluu kaikille

Suomen Kipu ry tekee tuen ja tiedon tarjoamisen lisäksi myös vaikuttamistyötä kipuoireisten hyväksi ja kiputiedon lisäämiseksi. On tärkeää, että kipu ja kivunhoidon ja -hallinnan merkitys huomioidaan yhteiskunnallisesti ja esimerkiksi sote-palveluja suunnitellessa. Yhdistys tekee monipuolista ja moniäänistä vaikuttamistyötä niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Teemme yhteistyötä muiden yhdistysten, ammattilaisten ja päättäjien kanssa erilaisissa työryhmissä ja foorumeissa, välitämme kivun kokemustoimijoita lisäämään kiputietoisuutta muun muassa oppilaitoksiin ja terveydenhuoltoon, koulutamme ammattilaisia kivusta sekä teemme opiskelija- ja tutkimusyhteistyötä

Vuosittain syyskuussa järjestettävä kipukuukausi tuo kipua näkyväksi niin viestinnässä kuin erilaisin tapahtumin. Haluamme myös vuosittain kiittää kipuoireisten eteen tehdystä työstä valitsemalla Vuoden Auttajan jäsenistön esittämien ehdokkaiden joukosta.

Vaikuttamistyön lähtökohdat ovat voimassaolevassa strategiassa, jonka tämänhetkisiä tavoitteita ovat kipuoireisten mahdollisuus osallistua hoitonsa suunnitteluun, ammattilaisten ja opiskelijoiden kivunhoidon valmiuksien vahvistaminen sekä kivun kroonistumisen ennaltaehkäisy. 

Lavalla neljä henkilöä (oikealta Heidi Krogell, Tiia Raitmaa, Johanna Santala ja Jenni Tarhanen) ja lavan edessä ihmisiä istumassa. Lavan takana näyttö, jossa teksti: Suomen Kipu, suomenkipu.fi, #KipuJaTyöKohtaavat
Kesän 2022 SuomiAreenassa keskusteltiin kivun ja työn kohtaamisesta.