Tyytymättömyys kivun hoitoon

Ymmärrys kivun hyvästä hoidosta on viime vuosina lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuolossa. Valitettavasti aina kivun hoito ei kuitenkaan suju asiakkaan toivomalla tavalla. Tyytymättömyys hoitoon on hyvä ottaa heti puheeksi hoitavan ammattilaisen kanssa. Useimmat tilanteet selviävät palvelusta ja hoidosta keskustellen hoitavan ammattilaisen tai hänen esihenkilönsä kanssa. Keskustelu hoitoyksikön kanssa on aina ensisijainen tapa ratkoa tyytymättömyyttä hoitoon.

Sosiaali- ja potilasvastaava tarjoaa apua

Apua ja neuvoja hoitoon tyytymättömyyteen saa maksutta sosiaali- ja potilasasiavastaavalta. He neuvovat ja ohjaavat asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa, mutta eivät ota kantaa tehtyihin päätöksiin.

Muistutus ja kantelu

Jos keskustelu hoitoyksikössä ei johda asian selviämiseen, on asiakkaalla mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Muistutus osoitetaan hoitoyksikön vastuuhenkilölle. Hoitoyksikön tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Jos asiakas on tyytymätön muistutuksen vastaukseen, voi hän tehdä kantelun Aluehallintovirastolle tai joissain tapauksissa Valviralle.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille on mahdollista kannella tilanteissa, joissa viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia, täyttänyt velvollisuuksiaan tai toteuttanut hoidossa asianmukaisesti perus- tai ihmisoikeuksia.

Infograafi, joka löytyy pdf-muodossa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen sivuilta https://pakes.pohjanmaanhyvinvointi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2023/08/Muokattu-Tyytymaton-palveluihin-ja-hoitoon-A3_17.8.2023_f-2.pdf